Największe jezioro w Azji leży na terenie pięciu państw i jest większe niż Polska. Co warto o nim wiedzieć?

Największe jezioro w Azji imponuje powierzchnią. Ten zbiornik wodny zajmuje obszar większy niż powierzchnia Polski. Co ciekawe: największe jezioro Azji wcale nie nosi nazwy "jezioro".

Jak się nazywa największe jezioro Azji?

Jak się nazywa największe jezioro Azji? Największym jeziorem nie tylko Azji, ale i świata jest Morze Kaspijskie. Ponieważ leży na terenie pięciu państw, nosi też odpowiednie nazwy, nadane mu lokalnie. Jego nazwa w języku rosyjskim brzmi Kaspijskoje morie, w języku perskim nazywane jest Darja-je Chazar, w języku azerskim to X∂z∂r d∂nizi, podobnie w języku turkmeńskim - Hazar denzi, zaś w języku kazachskim jego nazwa brzmi Kaspij tengyzy.

Jak się nazywa największe jezioro Azji? Zdjęcie ilustracyjneJak się nazywa największe jezioro Azji? Zdjęcie ilustracyjne istock / aquatarkus

Choć nazywane jest morzem, w istocie jest jeziorem. Morze Kaspijskie to jedno z jezior reliktowych, czyli będących pozostałością znacznie większego zbiornika wodnego. Na terenie Europy Środkowej i południowo-wschodniej oraz na obszarach sięgających w głąb Azji Środkowej w późnej jurze istniało morze. Nazwano je Paratetydą albo Morzem Sarmackim. Stanowiło północą część prehistorycznego Oceanu Tetydy, a wyodrębniło się na skutek zmniejszania się połączenia z południową częścią Tetydy. W skład Paratetydy wchodziły m.in. Morze Kaspijskie, Morze Czarne i Morze Aralskie, które na przestrzeni dziejów zostały od siebie oddzielone.

Największe jezioro Azji

Największe jezioro Azji jest słonym jeziorem bezodpływowym, którego przeważająca część położona jest w Azji, zaś jego część północna znajduje się w Europie. Dostęp do niego ma aż pięć państw: Kazachstan, Rosja, Turkmenistan, Iran i Azerbejdżan. Zasolenie Morza Kaspijskiego jest różne w zależności od obszaru. Północna część jest w zasadzie słodkowodna, im bardziej na południe, tym zasolenie wzrasta, aż do nawet 300 promili w zatoce Kara-Bogaz-Goł. Choć do jeziora wpływa kilka rzek, np. Wołga, Kura i Ural, to żadna rzeka z niego nie wypływa.

Największe jezioro Azji. Zdjęcie ilustracyjneNajwiększe jezioro Azji. Zdjęcie ilustracyjne istock / kaikups

Powierzchnia Morza Kaspijskiego szacowana jest na około 372 000 km kwadratowych i zmienia się wskutek wahań poziomu wody. Przy czym naukowcy stwierdzili, że powoli ono wyparowuje. Według ich szacunków, na skutek zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia, poziom wody zmniejsza się średnio o 7 cm co roku, co może zagrażać faunie i florze Morza Kaspijskiego. Jezioro to położone jest w depresji, 28 m p.p.m. W części północnej jego średnia głębokość wynosi 5-6 metrów, w części środkowej to 190 metrów, zaś w południowej przekracza ona 1000 metrów. W Morzu Kaspijskim żyją jesiotry, których ikra ceniona jest jako najlepszy rodzaj kawioru. Niestety, populacja jesiotra kaspijskiego jest zagrożona, a organizacje ekologiczne starają się o wprowadzenie zakazu połowów tych ryb do czasu odbudowania ich populacji. Dla światowej gospodarki natomiast region Morza Kaspijskiego jest szczególnie ważny z uwagi na znajdujące się tu złoża ropy naftowej.

Zobacz wideo Atrakcja i tortury. Słonie cierpią dla turystów

Jeziora Azji

Inne jeziora Azji nie mają aż tak imponujących rozmiarów, jak Morze Kaspijskie, niemniej ich powierzchnia wcale nie jest mała. Wśród największych jezior Azji, obok Morza Kaspijskiego, wymienić należy:

  • Bajkał - jezioro tektoniczne o powierzchni 31 500 km kwadratowych,
  • Bałchasz - bezodpływowe jezioro o powierzchni 16 400 km kwadratowych,
  • Jezioro Aralskie - bezodpływowe słone jezioro reliktowe, które zniknęło na skutek działalności ludzkiej (w 1960 roku jego powierzchnia wynosiła ponad 68 000 km kwadratowych, obecnie w jego miejscu znajdują się trzy osobne zbiorniki),
  • Issyk-kul - bezodpływowe jezioro o powierzchni 6280 km kwadratowych,
  • Urmia - bezodpływowe słone jezioro o powierzchni 5800 km kwadratowych,

a także dwa zbiorniki sztuczne: Zbiornik Buktyrmański (5490 km kwadratowych) i Zbiornik Bracki (5470 km kwadratowych).

Najgłębsze jezioro Azji

Najgłębsze jezioro Azji to Bajkał. Jest jeziorem tektonicznym, położonym w azjatyckiej części Rosji, w obwodzie irkuckim oraz w Buriacji. Bajkał to najstarsze i najgłębsze jezioro świata. Pod względem powierzchni natomiast jest drugim jeziorem w Azji, a siódmym na świecie. Jezioro leży w rowie tektonicznym, określanym jako ryft bajkalski, skutkiem czego ma wydłużony kształt. Maksymalna szerokość zbiornika to 79 km, jego długość wynosi 636 km. Lustro wody znajduje się na wysokości 456 m n.p.m. Jezioro Bajkał otaczają liczne pasma górskie, m.in. Góry Bajkalskie, Góry Przymorskie i Góry Barguzińskie. Średnia głębokość jeziora określana jest na 730 m, natomiast maksymalna głębokość Bajkału to 1642 m. Od 1996 roku Bajkał wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jezioro to słynie z unikatowej flory i fauny, łącznie występuje w nim około 2630 gatunków roślin i zwierząt.

Zobacz też: Skywalk - Chorwacja oferuje spacer w chmurach z zapierającymi dech w piersiach widokami

Więcej o:
Copyright © Agora SA