Modlitwa przy śniadaniu wielkanocnym. Cały scenariusz [FRAGMENT EWANGELII]

Śniadanie wielkanocne to jeden z najważniejszych momentów dwudniowego święta. Modlitwa przy stole wielkanocnym jest niezwykle ważna dla katolików, dlatego warto przypomnieć sobie jej przebieg oraz to, jaki fragment Ewangelii należy przeczytać. Przedstawiamy scenariusz modlitwy wielkanocnej.

Zanim katolicy podzielą się z rodziną, przyjaciółmi oraz innymi bliskimi święconką powinni wcześniej odmówić modlitwy i odczytać fragment Ewangelii według Świętego Mateusza. W jakiej kolejności musi to następować? Wyjaśniamy i przedstawiamy cały scenariusz.

Zobacz wideo Danuta Martyniuk o Wielkanocy i poznaniu Zenka. Kiedy zobaczyła w nim przyszłego męża?

Modlitwa przed śniadaniem wielkanocnym. Ten fragment Ewangelii należy przeczytać 

Modlitwa wielkanocna rozpoczyna świąteczne śniadanie. Kiedy już wszyscy zgromadzą się przy nakrytym stole, na którym w centralnym miejscu znajduje się świeca oraz Pismo Święte możemy przystąpić do modlitwy. Na początku głowa rodziny zapala świecę i mówi:

  • Chrystus Pan zmartwychwstał! Alleluja! 
  • Rodzina odpowiada: Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!
  • Prowadzący modlitwę: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  • Wszyscy: Amen

Następnie odczytuje się fragment Ewangelii (Mt 28, 1-10):

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli.
Anioł zaś przemówił do niewiast: 'Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem".
Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: 'Witajcie'. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: 'Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.

 Po tym należy rozpocząć modlitwę.

Modlitwa przy śniadaniu wielkanocnym. Modlitwa prośby

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii głowa rodziny rozpoczyna śpiewanie pieśni wielkanocnej np. "Zwycięzca śmierci" lub "Wesoły nam dzień dziś nastał". Po wspólnym śpiewie zgromadzeni wygłaszają modlitwę prośby.

Boże, nasz Ojcze, w ten Święty Dzień, podczas którego wspominamy Chwalebne Zmartwychwstanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa, błagamy Cię, abyś błogosławił naszą doczesność, a naszym zmarłym dał udział w swojej Światłości.
Udziel naszej rodzinie darów miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Daj udział w radości zmartwychwstania naszym zmarłym (wymienić imiona). Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych radością tego dnia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
W serca tych, którzy nie uznają Twego Syna za swojego Pana, wlej łaskę wiary i nawrócenia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Wszystkich samotnych, opuszczonych, biednych i chorych obdarz pocieszeniem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Później powinny zostać odmówione kolejne modlitwy.

Modlitwa śniadanie wielkanocne. Tak należy ją zakończyć 

Po modlitwie prośby bliscy przy świątecznym stole odmawiają "Ojcze nasz", a następnie mówią:

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boga, prosimy Cię: wstawiaj się za tymi, którzy przez wiarę w Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, są prześladowani i nie mogą w pokoju świętować Jego Chwalebnego Zmartwychwstania.

Kolejnymi wspólnie odmówionymi modlitwami są "Zdrowaś Maryjo" i "Pod Twoją obronę". Później prowadzący modlitwę mówi:

Panie Jezu Chryste, dzięki swemu Zmartwychwstaniu pokonałeś śmierć i szatana, a nam dałeś nadzieję na wieczne życie przed Twoim tronem w Niebie. Spraw, abyśmy i my jaśnieli chwalebnym blaskiem Twojego Zmartwychwstania. Amen.

 Na koniec odmawia się modlitwę:

Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością z wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

lub

Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami, udziel nam radości Twego Zmartwychwstania. Niech się okażemy Twoimi uczniami, a stół nasz niech będzie znakiem pojednania. Amen.

Po tym zgromadzeni mogą podzielić się święconką i przystąpić do uroczystego śniadania. Po posiłku odmawiam się modlitwę:

Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, któreśmy z dobroci Twojej spożywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Alleluja!
Więcej o:
Copyright © Agora SA