Arcytrudny quiz językowy. Polacy nie potrafią zapisać tych 10 słów. A ty?

1 / 10

To słowo oznacza monetę o wartości 50 groszy. Jak je zapisać?

2 / 10

To słowo oznacza osobę, która prowadzi z kimś rozmowę. Jak je zapisać?

3 / 10

To słowo oznacza rzeczy nieuchwytne i niedające się dokładnie zmierzyć lub obliczyć, mogące jednak wywierać wpływ na jakieś sprawy. Jak je zapisać?

4 / 10

To słowo oznacza badanie i krytyczną interpretację tekstów, zwłaszcza świętych i utworów hagiograficznych. Jak je zapisać?

5 / 10

To słowo oznacza stanowisko etyczne, według którego szczęście jest najwyższą wartością i celem życia ludzkiego. Jak je zapisać?

6 / 10

To słowo oznacza sposób rozwiązywania sporów prawnych bez udziału sądu powszechnego. Jak je zapisać?

7 / 10

To słowo oznacza najniższą warstwę społeczeństwa industrialnego, składającą się z ludzi bez zawodu i stałej pracy. Jak je zapisać?

8 / 10

To słowo oznacza rodzaj przenośni, która przypisuje ludzkie cechy zwierzętom, roślinom, przedmiotom, zjawiskom i pojęciom abstrakcyjnym. Jak je zapisać?

9 / 10

To słowo oznacza posła do Parlamentu Europejskiego. Jak je zapisać?

10 / 10

To słowo oznacza wyraz lub zespół wyrazów naśladujących dźwięki i odgłosy. Jak je zapisać?

W tym quizie zebraliśmy najtrudniejsze słowa w języku polskim, których nie potrafią zapisać Polacy. Sprawdź, czy wybijesz się ponad średnią. Dobrze się zastanów, zanim zaznaczysz odpowiedź.
Copyright © Agora SA