Waloryzacja emerytury 2023. Dowiedz się, ile pieniędzy dostaniesz po podwyżce

Waloryzacja emerytury 2023 jest kolejną z rzędu, przeprowadzaną co roku. Dowiedz się, gdzie sprawdzić, o ile wzrośnie świadczenie, jak to wyliczyć i kiedy będzie większa wypłata emerytury.

Waloryzacja emerytury 2023 - dlaczego w ogóle jest przeprowadzana?

Waloryzacja emerytury oznacza oznacza zwiększenie wartości otrzymywanego świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmiennym poziomie. Waloryzacja emerytur i rent jest bardzo ważna, ponieważ daje możliwość zabezpieczenia interesów ubezpieczonych, gdy wartość pieniądza spada - przede wszystkim z uwagi na inflację. Podnoszenie kwoty świadczenia dokonywane jest o wskaźnik waloryzacji, czyli średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku, zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. W ten sam sposób dokonywana jest waloryzacja emerytury 2023, która będzie miała miejsce na dzień 1 marca każdego roku.

Waloryzacja emerytury 2023 - tabela, czy można tam znaleźć dokładne wyliczenia?

W internecie dostępnych jest wiele informacji o tym, jak przebiega waloryzacja emerytury 2023, a tabela jest często dodawana do artykułu. W tym roku zmiana wysokości świadczeń w postaci emerytury i renty oparta będzie o wskaźnik w wysokości 14,8%.

Jak kształtują się nowe emerytury? Tabela może być tu pomocna

Jak co roku, tak i teraz jedną z ważniejszych kwestii związanych z dochodem społeczeństwa są nowe emerytury. Tabela zawierająca rozliczenia i szacunkowe wartości świadczenia w tym roku kalendarzowym może pomóc zauważyć istotne różnice w wynagrodzeniu. Jest wiele takich przykładowych rozliczeń w internecie. Wskazać jednak można śmiało, że obecnie emerytury będą znacząco wyższe. I tak, jeśli się weźmie pod uwagę emeryturę w kwocie:

  • 1500 zł brutto (1365 zł netto), to po podwyżce będzie to 1750 zł brutto (1593 zł netto), co oznacza wyższą o 228 zł kwotę
  • 2000 zł brutto (1820 zł netto), po waloryzacji będzie to kwota 2286 zł brutto (2089 netto), czyli o 269 zł więcej.
  • 2250 zł brutto (2048 zł netto), a obecnie kwota brutto to 2526 zł (netto 2295 zł). W tym przypadku zysk to 294 zł.
  • 3000 zł brutto (netto 2670 zł). Po waloryzacji kwota brutto to 3444 zł (netto to 3021 zł).

Czy można znaleźć kalkulator emerytury?

Oczywiście, że tak. Jest wiele różnych, dostępnych w internecie narzędzi pomagających w obliczeniu wysokości emerytury czy renty. Jednakże należy pamiętać, że taki kalkulator emerytury może też być wadliwy. Nie wiadomo bowiem, kto i w oparciu o jakie dane, napisał taki program. Może być to też źródło niebywale rzetelne, ale zawsze lepiej sprawdzić takie wyliczenia niż polegać na nim bez żadnych wątpliwości.

Tabela emerytur bez podatku. Czym jest emerytura bez podatku?

Przepisy regulujące to zagadnienie weszły w życie w dniu 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, emerytury i renty do kwoty 2500 zł są wypłacane bez potrącania podatku dochodowego. Natomiast ci spośród uposażonych, którzy otrzymują wyższe emerytury czy renty zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł. Tabela emerytur bez podatku ułatwia zapoznanie się z tematem.

Emerytury 2023 - zmiany wysokości świadczenia

Tegoroczni emeryci cieszą się na pewno z nowej emerytury 2023, bo zmiany jej wysokości są znaczne. Podobna, miła niespodzianka czeka też rencistów. W tym roku waloryzacja procentowo - kwotowa w stopniu znacznym przyczyni się do wielkości wypłaty, co jednak przy szalejącej inflacji, niekoniecznie będzie odczuwalne. I tak:

  • najniższa emerytura i renta wzrośnie do 1588 zł brutto,
  • najniższe renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 1191,33 zł brutto,
  • świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1600,7 zł brutto.

Zobacz też: Kalkulator emerytalny ZUS 2023. Jaka emerytura po 30-40 latach pracy? Sprawdź wysokość świadczenia

Więcej o:
Copyright © Agora SA