Najniższa krajowa 2023, czyli jaka będzie płaca minimalna w tym roku?

Najniższa krajowa 2023 to podstawowa informacja, która ma duże znaczenie dla wielu gospodarstw domowych w Polsce. Sprawdź, jak będzie w Twoim przypadku!

Najniższa krajowa 2023 - po co i kto ją ustala?

Najniższa krajowa 2023 ustalana jest według ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Art. 6 tejże mówi, że wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełnym etacie w miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w danym roku. Jej wysokość ustala Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i składa ją Radzie Ministrów, która ustosunkowuje się do tak ustalonej kwoty wynagrodzenia. Ministerstwo ma czas na przedstawienie swojej propozycji do dnia 15 lipca danego roku, a jeśli tego nie zrobi, to do 15 września ustalenia takiego dokonuje sama Rada Ministrów.

Jak się kształtuje najniższa krajowa 2023 netto?

Każdy lubi mieć pewność, jaką kwotą pieniędzy będzie dysponował w danym miesiącu. Pozwala to zabezpieczyć byt, ale też planować wydatki. Dla porównania w 2015 r. minimalna pensja wynosiła 1750 zł, w 2022 r. - 2010 zł. Natomiast najniższa krajowa 2023 wynosi 3490 zł, czyli 2790 zł netto, a od lipca - 3600 zł, co daje 2800 zł netto. Wzrost wydaje się znaczny, ale nie można też zapominać o szalejącej w Polsce inflacji. Tym bardziej jednak zabezpieczenie pewnej kwoty co miesiąc, jest ważne.

Minimalna krajowa 2023 i co się wlicza w skład wynagrodzenia?

W przypadku minimalnej krajowej 2023, jak i każdego innego wynagrodzenia, warto wiedzieć, co wchodzi w skład otrzymywanej wypłaty, ponieważ często wiążą się z tym daniny państwowe, które podlegają odliczeniu. Według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń, które określa Główny Urząd Statystyczny, do obliczenia wynagrodzenia dla osoby fizycznej przyjmuje się przysługujące mu świadczenia i składniki wynagrodzenia. Jednym z głównych elementów wypłaty jest wynagrodzenie, które wylicza się w postaci czasowej, prowizyjnej lub akordowej i nie może być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie. Poza tym doliczane są różne dodatki i premie, które określa pracodawca. Mogą też pojawić się nagrody regulaminowe i uznaniowe, których głównym zadaniem jest motywowanie pracowników. Doliczane są także składniki deputatywne, np. deputat żywieniowy. Jeśli zaś pracownik musi wykonać pracę poza godzinami pracy, czyli nadliczbowo, również winien otrzymać stosowne wynagrodzenie. Czasem doliczane też są, np.: wynagrodzenie za urlop szkoleniowy czy czas niezdolności do pracy na skutek choroby. Możliwy jest też ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, jeśli nie było możliwości skorzystania z wolnych dni. Może się również wydarzyć, że do wypłaty doliczone zostaną świadczenia odszkodowawcze, np. związane z uszkodzenie sprzętu prywatnego pracownika.

Brutto - ile to netto? Jak policzyć, ile dostanie się pieniędzy?

Przede wszystkim pomocne mogą być kalkulatory wynagrodzeń, które dostępne są w internecie. Szybko i łatwo pozwolą one wyliczyć kwotę, którą otrzyma się na rękę. Jednym słowem - brutto, ile to netto? To kwota po odliczeniu wszystkich obligatoryjnych składek, do których zapłaty, odprowadzenia obowiązany jest pracodawca.

Jaka jest minimalna stawka godzinowa 2023?

Minimalna stawka godzinowa 2023 jest w tym roku wyższa niż w latach poprzednich, a od lipca wzrośnie jeszcze raz. Od stycznia jest to kwota 22,8 zł, a później będzie to 23,5 zł.

Najniższa krajowa 2023 za godzinę - komu przysługuje?

Przepisy chronią osoby, które pracują na umowę o pracę i umowę zlecenie oraz umowy, co do których stosuje się przepisy o zleceniu. Niestety więc gwarancja, że najniższa krajowa 2023 za godzinę będzie w ww. kwotach, nie dotyczy umowy o dzieło, która z definicji jest umową, na koniec której wydane jest określone dzieło. Nie ma znaczenia, ile godzin ktoś spędził na jego wykonaniu. Liczy się rezultat i to za niego przysługuje wynagrodzenie.

Zobacz też: Kwota wolna od podatku 2023. Ile wynosi? Kto może, a kto nie może z niej skorzystać?

Więcej o:
Copyright © Agora SA