Składka zdrowotna 2023. Czy jest obowiązkowa? Ile wynosi?

Składka zdrowotna 2023 - ile wynosi? Po co w ogóle się ją opłaca? Dzięki opłacaniu jej pacjent ma prawo do korzystania z procedur medycznych refundowanych przez NFZ.

Składka zdrowotna 2023, czyli co trzeba na jej temat wiedzieć

Składka zdrowotna 2023 to element ubezpieczenia, za które odpowiada NFZ, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia. Opłaca się je, by uzyskać np. możliwość umówienia się do lekarza czy pobytu w szpitalu. Oczywiście można skorzystać z takich usług również prywatnie, ale wtedy są to zwykle wysokie koszty. Jeśli ma się ubezpieczenie wynikające z opłacenia składki zdrowotnej, można z wielu usług korzystać "za darmo". Koszty pokrywa bowiem NFZ w ramach umowy zawartej z podmiotem medycznym na określone usługi. 

ZUS składka zdrowotna 2023 - gdzie się ją opłaca?

ZUS i składka zdrowotna 2023 to kwestie blisko ze sobą powiązane. Składka zdrowotna to koszt, który ponosi bardzo wiele osób, by móc potem korzystać z usług refundowanych przez NFZ. Składka opłacana jest albo przez pracodawcę, który pobiera stosowne zaliczki i dokonuje tego za nas, albo uiszcza się ją samodzielnie na indywidualne konto, tzw. numer rachunku składkowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdza co miesiąc i rozlicza spływające pieniądze.

Składka zdrowotna a ryczałt - ile wynosi?

Wprowadzone w ostatnim czasie przepisy podatkowe, zwane Polskim Ładem, zmieniły wiele zasad w zakresie obliczania podatków i rozliczeń zobowiązań publiczno - prawnych. Dotyczy to również składki zdrowotnej. Ryczałt sprawia, że jej wysokość oblicza się przy pomocy dwóch zmiennych: przychodów przedsiębiorcy oraz przeciętnego wynagrodzenia, które ogłaszane jest przez GUS. Niestety obecnie nie ma możliwości odliczania jej od podatku. Samą zaś składkę oblicza się w następujący sposób. Dla osób na ryczałcie wynosi 9% podstawy je wymiaru i opiera się na 3 stawkach:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60.000 zł
  • 100 % przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach znajdujących się w przedziale od 60.000 zł do 300.000 zł
  • 180 % przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach powyżej 300.000 zł.

Aby ustalić, która ze stawek dotyczy określonej osoby, bierze się pod uwagę przychody pomniejszone o składki społeczne, o ile nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodu lub nie zostały odliczone od dochodu na podstawie ustawy o PIT.

Co obejmują składki ZUS 2023?

Poza składką zdrowotną, o której była już mowa powyżej, co obejmują składki ZUS 2023, które musi zapłacić przedsiębiorca? Mają kilka składowych, które obowiązywać będą od stycznia do grudnia danego roku. I tak w przypadku składki:

  • emerytalnej - 812,23 zł,
  • rentowa - 332,88 zł,
  • chorobowa, która należy do dobrowolnych - 101,94 zł
  • wypadkowa - 69,49 zł
  • na Fundusz Pracy - 101,94 zł.

Jaka jest minimalna składka zdrowotna 2023?

Obecnie system wyliczania należności podatkowych został w dużej mierze zmieniony przez nowe przepisy podatkowe związane z Polskim Ładem. Wysokość składki musi uwzględniać nowy system rozliczeń i dotyczy to również ustalenia tego, ile wynosi minimalna składka zdrowotna 2023. Zgodnie z przepisami, najniższa nie może schodzić poniżej 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje na dzień 1 lutego danego roku. Tym samym w styczniu 2023 r. wynosiła ona 270,9 zł, a obecnie - 314,1 zł.

Czym w ogóle jest ubezpieczenie zdrowotne? 

Można podlegać mu dobrowolnie lub obowiązkowo. To pierwsze zależy od naszej decyzji i możemy ubezpieczyć się w dowolnej firmie, która udziela tego rodzaju usług. Natomiast obowiązkowe dotyczy np. pracowników; osób prowadzących własną działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących; zatrudnionych na umowę zlecenie, ale również bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i osób pobierających stały zasiłek z pomocy społecznej. Wypełnienie obowiązku podlegania temu ubezpieczeniu ma miejsce, gdy dokona się stosownego zgłoszenia oraz opłacenia składki. Ubezpieczenie zdrowotne i szczegółowe zasady związane z podleganiem mu określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zobacz też: ZUS wysyła informacje do płatników składek. Gdzie je sprawdzić?

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.