ZUS będzie wypłacał matkom dożywotnio nawet 1500 zł co miesiąc. Wystarczy, że spełnią dwa warunki

Dodatki dla seniorów, to nie tylko 13. i 14. emerytura. Niektóre świadczenia uzupełniające przysługują nie jednorazowo, ale co miesiąc i dożywotnio. Przykładem jest dodatek do emerytury za urodzenie dzieci. Kto może otrzymać emeryturę matczyną? Wyjaśniamy, na czym polega program "Mama 4+".

Program "Mama 4+" znany jest pod różnymi nazwami: emerytura dla matek, emerytura matczyna lub dodatek do emerytury za urodzenie dzieci. Oficjalnie jest to rodzicielskie świadczenie uzupełniające i jest ono skierowane do rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci. Ze względu na poświęcenie się rodzinie, osoby te nie uzyskały prawa do emerytury lub otrzymywane przez nich świadczenie jest niższe niż najniższa emerytura.

Zobacz wideo Wiek emerytalny należy obniżać, podwyższać, zostawić bez zmian?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

"Mama 4 plus": dla kogo jest program? Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie tylko dla matek

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie rządowej, o dodatek do emerytury mogą ubiegać się:

  • matki, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci,
  • ojcowie, którzy ukończyli 65 lat oraz wychowali co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Ponadto wymagane jest, aby wnioskodawca miał polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich EFTA, a w przypadku cudzoziemców konieczny jest zalegalizowany pobyt w Polsce. Co ważne, emerytura matczyna jest przyznawana wyłącznie na wniosek świadczeniobiorcy, do którego należy dołączyć dokumenty, o których mowa w przewodniku dostępnym na stronie ZUS-u.

Wyższa wdowia emerytura w 2023. Jest to możliwe. Wystarczy spełnić jeden warunek, aby uzyskać pieniądze Wdowia emerytura w 2023 będzie wyższa? Trzeba spełnić tylko jeden warunek

Ile wynosi emerytura matczyna 2023 netto? Wysokość dodatku za urodzenie 4 dzieci może być różna

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego może różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji świadczeniobiorcy. Pełna kwota emerytury matczynej jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej w danym roku. Oznacza to, że od 1 marca 2023 pełna emerytura dla matek wynosi 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto. Dokładnie taką kwotę otrzymają osoby, które w ogóle nie nabyły prawa do emerytury.

Sytuacja ta wygląda inaczej, gdy osoba starająca się o świadczenie pobiera emeryturę niższą niż najniższa emerytura. Wówczas emerytura matczyna stanowi uzupełnienie do tej kwoty – stąd też nazwa "świadczenie uzupełniające". Przykładowo, jeśli dana osoba pobiera emeryturę w wysokości 1000 zł brutto, emerytura matczyna wyniesie dla niej 588,44 zł.

500 plus dla małżeństw. Do Sejmu trafiła petycja o nowe 500 plus co miesiąc i dożywotnio Jest petycja o nowe 500 plus. Wystarczy 40 lat i jeden dokument

Więcej o: