Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci - komu przysługuje?

Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci, czyli w jakich sytuacjach można go otrzymać? Czy przysługuje tylko kobietom? Kiedy matki mogą liczyć na taki dodatek? Oto garść informacji, które mogą okazać się pomocne

Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci — jakie warunki należy spełnić?

Dodatek do emerytury za urodzenie minimum 4 dzieci należy się przede wszystkim kobietom, które osiągnęły już wiek emerytalny, czyli ukończyły 60. rok życia oraz urodziły i wychowały czworo dzieci. To świadczenie powstało z myślą o tym, by pomóc kobietom, które zdecydowały się na posiadanie licznej rodziny, a obecnie mają bardzo trudną sytuację materialną. Co ciekawe — na ten dodatek liczyć może również mężczyzna, jeśli ukończył 65 lat i wychował czworo dzieci, jeśli matka dzieci nie żyje, przez pewien, znaczny czas nie zajmowała się nimi, nie wychowywała ich lub też je porzuciła. Jeśli chodzi o inne niezbędne do spełnienia warunki, to:

  • należy być obywatelem polskim albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich EFTA, czyli Europejskiego Porozumienie o Wolnym Handlu
  • należy posiadać również prawo pobytu lub prawo pobytu stałego w Polsce. Ewentualnie, będąc cudzoziemcem, można mieć też zalegalizowany pobyt w naszym kraju.

Ważne! Jak się liczy urodzenie dzieci do emerytury?

Powszechnie wiadomo, że nie jest łatwo utrzymać dzieci i z reguły, jeśli ktoś decyduje się na ich posiadanie, to w większości jest to jedno lub dwoje dzieci. Tymczasem posiadanie czwórki, to już spore wyzwanie. Postanowiono więc docenić osoby, które się na to zdecydowały, a dodatkowo nie są osobami majętnymi. Jak się liczy urodzenie dzieci do emerytury? Wbrew pozorom bardzo prosto, bo bierze się pod uwagę wszystkie te, które kobieta urodziła i wychowała w swoim życiu, a musi być ich co najmniej czworo.

Zobacz wideo Marlena Marląg po konwencji PiS

W jakim celu powstał program "Mama 4+"?

Jest to rządowy program, który miał na celu wsparcie osób, które urodziły i/lub wychowały co najmniej czworo dzieci. Skutkiem czego musiały zrezygnować z wykonywania pracy zarobkowej albo też nie mogły jej podjąć i obecnie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Ich sytuacja dodatkowo jest trudna również i z tego powodu, że nie mają prawa do żadnego innego świadczenia. Jest tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Program "Mama 4+" w sytuacjach już wskazanych wyżej, może odnosić się również do ojców.

Emerytura za 4 dzieci — czy jest przyznawana z urzędu?

Niestety, część świadczeń w Polsce przyznawana jest z urzędu, ale większość może być otrzymana wyłącznie na specjalnie złożony wniosek. Tak też jest w przypadku tego świadczenia uzupełniającego. Emerytura za 4 dzieci będzie więc przyznana, gdy w ZUS zostanie złożony stosowny formularz. Oprócz niego potrzebne będzie też oświadczenie o sytuacji majątkowej, rodzinnej i osobistej, akt urodzenia dzieci polski lub zagraniczny, zaświadczenie o osiąganych dochodach i akt zgonu matki dzieci, jeśli o przyznanie go stara się mężczyzna. Może się okazać konieczne również dołączenie innych dokumentów, które mogą wiązać się z przyznaniem świadczenia. Jeśli będzie czegoś brakowało, urząd powinien wezwać do uzupełnienia braków.

Ile wynosi emerytura dla matek?

To ważne pytanie, skoro ma zapewnić podstawowe warunki bytowe matkom i ojcom, którzy znajdują się na granicy ubóstwa. Co istotne, świadczenie to może być przyznane osobom, które już posiadają emeryturę lub rentę. Wówczas to świadczenie, czyli dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci, wyrównuje wysokość otrzymywanej emerytury lub renty. W 2023 r. jest to kwota 1588,44 zł lub też właśnie wyrównanie do tej wysokości, jeśli określona osoba otrzymuje niższe świadczenie. Tak więc jeśli np. ktoś otrzymuje emeryturę lub rentę w wysokości 800 zł, to otrzyma 788,44 zł. Ważną informacją jest i to, że świadczenie co roku podlega waloryzacji.

Zobacz też: Dodatkowy tysiąc złotych do emerytury. "Emerytura dla matek" jest nie tylko dla matek

Copyright © Agora SA