Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci - komu przysługuje?

Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci, czyli w jakich sytuacjach można go otrzymać? Czy przysługuje tylko kobietom? Kiedy matki mogą liczyć na taki dodatek? Oto garść informacji, które mogą okazać się pomocne

Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci — jakie warunki należy spełnić?

Dodatek do emerytury za urodzenie minimum 4 dzieci należy się przede wszystkim kobietom, które osiągnęły już wiek emerytalny, czyli ukończyły 60. rok życia oraz urodziły i wychowały czworo dzieci. To świadczenie powstało z myślą o tym, by pomóc kobietom, które zdecydowały się na posiadanie licznej rodziny, a obecnie mają bardzo trudną sytuację materialną. Co ciekawe — na ten dodatek liczyć może również mężczyzna, jeśli ukończył 65 lat i wychował czworo dzieci, jeśli matka dzieci nie żyje, przez pewien, znaczny czas nie zajmowała się nimi, nie wychowywała ich lub też je porzuciła. Jeśli chodzi o inne niezbędne do spełnienia warunki, to:

  • należy być obywatelem polskim albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich EFTA, czyli Europejskiego Porozumienie o Wolnym Handlu
  • należy posiadać również prawo pobytu lub prawo pobytu stałego w Polsce. Ewentualnie, będąc cudzoziemcem, można mieć też zalegalizowany pobyt w naszym kraju.

Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne) Mama 4 plus - kto może je otrzymać? Ile wynosi świadczenie po waloryzacji?

Ważne! Jak się liczy urodzenie dzieci do emerytury?

Powszechnie wiadomo, że nie jest łatwo utrzymać dzieci i z reguły, jeśli ktoś decyduje się na ich posiadanie, to w większości jest to jedno lub dwoje dzieci. Tymczasem posiadanie czwórki, to już spore wyzwanie. Postanowiono więc docenić osoby, które się na to zdecydowały, a dodatkowo nie są osobami majętnymi. Jak się liczy urodzenie dzieci do emerytury? Wbrew pozorom bardzo prosto, bo bierze się pod uwagę wszystkie te, które kobieta urodziła i wychowała w swoim życiu, a musi być ich co najmniej czworo.

Zobacz wideo Marlena Marląg po konwencji PiS

W jakim celu powstał program "Mama 4+"?

Jest to rządowy program, który miał na celu wsparcie osób, które urodziły i/lub wychowały co najmniej czworo dzieci. Skutkiem czego musiały zrezygnować z wykonywania pracy zarobkowej albo też nie mogły jej podjąć i obecnie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Ich sytuacja dodatkowo jest trudna również i z tego powodu, że nie mają prawa do żadnego innego świadczenia. Jest tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Program "Mama 4+" w sytuacjach już wskazanych wyżej, może odnosić się również do ojców.

Emerytura za 4 dzieci — czy jest przyznawana z urzędu?

Niestety, część świadczeń w Polsce przyznawana jest z urzędu, ale większość może być otrzymana wyłącznie na specjalnie złożony wniosek. Tak też jest w przypadku tego świadczenia uzupełniającego. Emerytura za 4 dzieci będzie więc przyznana, gdy w ZUS zostanie złożony stosowny formularz. Oprócz niego potrzebne będzie też oświadczenie o sytuacji majątkowej, rodzinnej i osobistej, akt urodzenia dzieci polski lub zagraniczny, zaświadczenie o osiąganych dochodach i akt zgonu matki dzieci, jeśli o przyznanie go stara się mężczyzna. Może się okazać konieczne również dołączenie innych dokumentów, które mogą wiązać się z przyznaniem świadczenia. Jeśli będzie czegoś brakowało, urząd powinien wezwać do uzupełnienia braków.

Emerytka (zdjęcie ilustrujące) Seniorzy mogą zyskać nawet dodatkowe 1300 zł miesięcznie

Ile wynosi emerytura dla matek?

To ważne pytanie, skoro ma zapewnić podstawowe warunki bytowe matkom i ojcom, którzy znajdują się na granicy ubóstwa. Co istotne, świadczenie to może być przyznane osobom, które już posiadają emeryturę lub rentę. Wówczas to świadczenie, czyli dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci, wyrównuje wysokość otrzymywanej emerytury lub renty. W 2023 r. jest to kwota 1588,44 zł lub też właśnie wyrównanie do tej wysokości, jeśli określona osoba otrzymuje niższe świadczenie. Tak więc jeśli np. ktoś otrzymuje emeryturę lub rentę w wysokości 800 zł, to otrzyma 788,44 zł. Ważną informacją jest i to, że świadczenie co roku podlega waloryzacji.

Zobacz też: Dodatkowy tysiąc złotych do emerytury. "Emerytura dla matek" jest nie tylko dla matek