Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat od jego kupna. Niektórzy nie muszą płacić podatku od wzbogacenia się

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat od jego nabycia lub otrzymania w spadku wiąże się z koniecznością uiszczenia w Urzędzie Skarbowym podatku dochodowego. Należy to zrobić do 30 kwietnia roku kalendarzowego, przypadającego po tym, w którym dokonano sprzedaży. Jest to tzw. podatek od wzbogacenia się. Sprawdzamy, czy można uniknąć zapłacenia tej daniny.

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia wiąże się z koniecznością odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego, zwanego podatkiem od wzbogacenia się. Kwestie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania własnościowego i innych nieruchomości reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl zapisów tej ustawy osoba fizyczna, która sprzedaje mieszkanie przed upływem 5 lat od jego nabycia, musi liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku od wzbogacenia się. Podatek ten liczony jest nie od całkowitej ceny nieruchomości, jaką sprzedający uzyskał od kupującego, a jedynie od kwoty, jaką sprzedający zarobił na tej transakcji. Podatek w wysokości 19 proc. naliczany jest więc od przychodu uzyskanego przez sprzedającego. W celu uregulowania obowiązków w stosunku do fiskusa należy złożyć deklarację PIT-39 we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym.

Sprzedaż domu przed upływem 5 lat

Sprzedaż domu przed upływem 5 lat od jego nabycia z reguły wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od wzbogacenia się. Warto wiedzieć, że okres wspomnianych 5 lat liczony jest nie od momentu zakupu danej nieruchomości, ale od końca roku, w którym nieruchomość zakupiono. Oznacza to zatem, że dom nabyty w marcu 2019 roku będzie można sprzedać, nie martwiąc się o podatek od wzbogacenia się najwcześniej w styczniu 2025 roku. Wcześniej jednak też można sprzedać nieruchomość bez konieczności płacenia podatku dochodowego. Z taką sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę równą kwocie nabycia nieruchomości, bądź też za cenę niższą od kwoty, za którą została kupiona. Sprzedający nie ma wówczas obowiązku uiszczania podatku od wzbogacenia się, gdyż de facto się nie wzbogacił. O wzbogaceniu się sprzedającego trudno mówić również wówczas, gdy poniósł on wydatki na modernizację nieruchomości, przez co wartość nieruchomości wzrosła w wyniku przeprowadzonego remontu. W takim przypadku sprzedający sprzeda nieruchomość za cenę wyższą proporcjonalnie do kosztów renowacji nieruchomości.

Jest jeszcze jeden sposób, by uniknąć płacenia podatku od wzbogacenia się w przypadku sprzedaży nieruchomości. Dochód ze sprzedaży nieruchomości należy przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. W ciągu trzech lat liczonych od początku roku, następującego po tym, w którym sprzedano mieszkanie czy dom, uzyskane z transakcji pieniądze należy przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, czyli:

  • kupić inne mieszkanie,
  • kupić działkę pod budowę,
  • kupić dom,
  • przeznaczyć pieniądze na rozbudowę domu,
  • przeznaczyć pieniądze na spłatę kredytu hipotecznego.

Co ważne, trzeba być pełnoprawnym właścicielem nowej nieruchomości, z wpisem do księgi wieczystej lub notarialnym przeniesieniem własności.

Zobacz wideo Bezpieczny kredyt 2% "wymiata" mieszkania z rynku. Marże deweloperów najwyższe od dekady?

Sprzedaż działki przed upływem 5 lat

Sprzedaż działki przed upływem 5 lat od jej nabycia również wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Wysokość podatku różni się w zależności od rodzaju działki. W przypadku działki budowlanej należy zapłacić podatek, który wynosi 19 procent od dochodu ze sprzedaży. W przypadku działki rolnej można uniknąć konieczności płacenia podatku dochodowego, jeśli jest ona częścią gospodarstwa rolnego, a transakcja nie zmienia przeznaczenia działki. Zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży działki możliwe jest również wówczas, gdy wszystkie uzyskane ze sprzedaży działki środki przeznaczone zostaną na realizację własnych celów mieszkaniowych. Musi to zostać udokumentowane fakturami lub umowami. Środki te należy przeznaczyć na cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym działka została sprzedana. Mówiąc ''własne cele mieszkaniowe'' mamy na myśli zakup nieruchomości, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, zakup materiałów na budowę lub rozbudowę domu, nabycie gruntu pod budowę czy spłatę kredytu hipotecznego. Chęć skorzystania z takiej ulgi podatkowej należy zgłosić, wypełniając zeznanie podatkowe PIT-39.

Sprzedaż darowizny przed upływem 5 lat

Sprzedaż darowizny przed upływem 5 lat również podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasady są właściwie takie same. Zasadniczą różnicą jest jednak obliczanie okresu 5 lat – w przypadku odziedziczonej nieruchomości okres 5 lat liczony jest od zakupu mieszkania czy domu przez spadkodawcę. Oznacza to, że spadkobierca często wchodząc w posiadanie nieruchomości, jest już zwolniony z obowiązku płacenia podatku dochodowego, a to dlatego, że pięcioletni okres zdążył już minąć.

Zobacz też: Olbrzymi wystrzał zainteresowania kredytami na mieszkania. Wzrost o 421 procent i nowy rekord

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.