Emerytury stażowe. Kto skorzysta z tego rozwiązania? Czy będzie ono opłacalne?

Emerytury stażowe jako dodatkowa opcja przejścia na emeryturę/ Szykują się zmiany, które mogą dotyczyć wielu osób. Zobacz, jakie warunki trzeba spełniać aby móc przejść na emeryturę w związku z osiągniętym stażem pracy.

Emerytury stażowe - podstawowe informacje

Emerytury stażowe to nowy pomysł w przepisach, który ma dawać możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. Nie dla każdego jednak taka opcja będzie dostępna. Aby móc z niej skorzystać trzeba będzie uzbierać kapitał minimalny, który będzie konieczny do otrzymania emerytury w minimalnej wysokości. Poza tym trzeba będzie wykazać się określonym stażem pracy - dla mężczyzn ma to być 40 lat, a dla kobiet 35 lat

Emerytury stażowe - kiedy będzie można z nich skorzystać?

Temat jest niestety na etapie projektów. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, od kiedy emerytury stażowe będą dostępne. Z informacji zawartych na stronach rządowych nie wynika, by mogło to nastąpić w najbliższym czasie. Obecnie mówi się jedynie o waloryzacji aktualnych emerytur oraz o wypłaceniu tzw. 13 i 14 emerytury.

ZUS i emerytury - jak obecnie wygląda podział świadczeń?

Aktualnie, według informacji na oficjalnej stronie ZUS emerytury przyznaje zgodnie z następującym podziałem:

 1. dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. pracownik musi wykazać się 20 - letnim stażem ubezpieczeniowym w przypadku kobiet i 25 - letnim w przypadku mężczyzn. Stażem tym są zaś okresy składkowe (związane z pracą zawodową) i nieskładkowe (nie były opłacane składki, ale są brane pod uwagę, np. nauka w szkole wyższej). 
 2. dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. - pracownik musi posiadać 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Ponadto muszą być opłacone co najmniej za 1 dzień składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub emerytalnego i rentowego, a jednocześnie nie można mieć przyznanej emerytury z powodu podwyższonego wieku emerytalnego. Przyznawana jest z urzędu osobom, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Jest też możliwe otrzymanie emerytury po innym świadczeniu, jeżeli na dzień 1 października 2007 miało się prawo do zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej lub nauczycielskiego zasiłku kompensacyjnego;
 3. okresowa emerytura kapitałowa - dotyczy kobiet urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które jednocześnie należą do OFE, ukończyły 60 lat, mają ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach, mają na subkoncie ZUS odpowiednią sumę środków w kwocie będącej równowartością dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego lub przenoszącą tę wartość;
 4. emerytury wcześniejsze - dzielą się na emerytury: 
 • z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • z tytuły wykonywania działalności twórczej lub artystycznej, 
 • górnicze, 
 • w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej, 
 • nauczycielskie bez względu na wiek, emerytury dla pracowników opiekujących się dziećmi, wymagającymi stałej opieki,
 • na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej,
 • pomostowe,
 • częściowe,
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Emerytury stażowe - najnowsze informacje nie są optymistyczne

Dla wielu osób gorącym tematem są emerytury stażowe. Najnowsze informacje jednak nie pozwalają na ocenę, czy i kiedy będą dostępne. Są rozpatrywane dwa projekty - jeden należący do prezydenta Andrzeja Dudy i drugi do NSZZ Solidarność. Jednakże na początku 2023 r. dalej nie wiadomo, jak potoczą się ich losy. Nie ma bowiem żadnej konkretnej daty sugerującej zakończenie prac czy też wejście w życie nowych przepisów.

Czy więc można spodziewać się, że będą emerytury stażowe 2023?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Obecne stanowisko polityków nie jest też zbyt optymistyczne. Pojawiają się głosy, że Polski nie stać obecnie na tego rodzaju świadczenia. Tak więc emerytury stażowe 2023 r. są raczej mało prawdopodobne.

Emerytury stażowe - forum publiczne prowadzi dyskusje

Dość powszechnie dyskutowany jest problem obejmujący emerytury stażowe. Forum do rozmów jest dostępne w zasadzie w wielu miejscach, np. na portalu społecznościowym facebook pojawiają się komentarze ludzi, którzy oczekują od prezydenta podjęcia określonych działań. Jednakże prace nad tymi przepisami ciągle trwają i niestety nie jest wiadome, kiedy się zakończą. 

Zobacz też: Emerytura z KRUS może zostać zawieszona lub zmniejszona. Kogo to dotyczy?

Więcej o:
Copyright © Agora SA