Czy 500 plus wlicza się do dochodu? Działa podobnie jak zasiłek rodzinny

Pytanie o to, czy 500 plus wlicza się do dochodu, pojawia się dość często. Zwłaszcza nowi beneficjenci programu Rodzina 500+ poszukują informacji na ten temat. Oto garść najistotniejszych informacji na temat świadczenia wychowawczego, nazywanego potocznie 500+.

Czy 500+ jest dochodem?

Na pytanie o to, czy 500+ jest dochodem, można odpowiedzieć krótko: nie, 500+ nie jest dochodem. Czym zatem jest? 500 plus to świadczenie zaliczane do grona źródeł zwolnionych z podatku od osób fizycznych lub niepodlegających opodatkowaniu, podobnie jak na przykład zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenia z pomocy społecznej. Świadczenia wychowawczego 500 plus nie liczy się więc do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, nie uwzględnia się go w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Pobieranie świadczenia wychowawczego 500 plus nie wpływa na wysokość kwoty wolnej od podatku, ani nie ogranicza prawa do rozliczania się wspólnie z dzieckiem.

Czy świadczenie 500 plus wlicza się do dochodu?

Kwestia, czy świadczenie 500 plus wlicza się do dochodu, interesuje w szczególności osoby starające się o kredyt lub pożyczkę. Banki nie biorą pod uwagę faktu otrzymywania świadczenia wychowawczego w przypadku udzielania kredytu długoterminowego – nic dziwnego, świadczenie to przyznawane jest jedynie na określony czas i nie jest wliczane do dochodu rodziny, gdyż jest świadczeniem zaliczanym do grona źródeł zwolnionych z podatku od osób fizycznych lub niepodlegających opodatkowaniu. Jedynie przy krótkoterminowych pożyczkach świadczenie 500 plus może zostać potraktowane jako systematyczny dodatkowy przypływ gotówki. Pamiętać jednak należy, że świadczenie to przyznawane jest w celu częściowego pokrycia wydatków ponoszonych w związku z wychowaniem dziecka oraz zaspokajaniem jego potrzeb życiowych (a nie zwiększenia zdolności kredytowej). Świadczenie to wypłacane jest obecnie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Zobacz wideo Wojciechowski o 500+: Można było wprowadzić próg dochodowy

Czy 500 plus wlicza się do dochodu do dodatku mieszkaniowego?

Wiele osób poszukuje też odpowiedzi na pytanie, czy 500 plus wlicza się do dochodu do dodatku mieszkaniowego. Do otrzymania takiego dodatku jednym z warunków niezbędnych jest bowiem kryterium dochodowe. Jako dochód traktuje się tutaj wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Istnieje jednak szereg świadczeń, które nie są wliczane do dochodu. Jednym z takich świadczeń jest właśnie świadczenie wychowawcze 500 plus, a obok niego do dochodu nie wlicza się również m.in.:

  • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
  • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
  • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
  • zasiłków pielęgnacyjnych,
  • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
  • dodatku mieszkaniowego,
  • dodatku energetycznego.

Czy 500 plus wlicza się do dochodu do zasiłku rodzinnego?

W sieci można spotkać się też z pytaniem, czy 500 plus wlicza się do dochodu do zasiłku rodzinnego. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka, a przyznanie tego świadczenia uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny może być wypłacony wówczas, gdy przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekroczy kwoty 674 złotych. Świadczenie wychowawcze 500 plus nie jest brane przy obliczaniu dochodu do zasiłku rodzinnego, zatem pobierając owo świadczenie nie należy obawiać się utraty prawa do zasiłku rodzinnego.

Zobacz też: Od kiedy wchodzi 700 plus? Ludzie pytają o podwyżkę świadczenia, jednak odpowiedź mocno rozczaruje

Więcej o:
Copyright © Agora SA