Wiemy, ile metrów od granicy działki można posadzić drzewa. Zapamiętaj to i uniknij kłótni z sąsiadem

Niektórym może się wydawać, że na swojej posesji możemy robić, co chcemy. Niestety jednak tutaj wciąż obowiązują nas pewne przepisy. Jedną z ważnych regulacji jest odległość drzew od granicy działki. Jakimi wytycznymi należy się tu zatem kierować? Wyjaśniamy, jak kwestia ta wygląda w świetle prawa.

W ogólnopolskim prawie nie ma przepisów dotyczących wymaganej do zachowania odległości przy sadzeniu drzew. Teoretycznie więc możemy rozmieszczać je dowolnie. Należy jednak pamiętać, że rośliny będą się rozrastać i z czasem gałęzie mogą przejść na teren sąsiada. W takich sytuacjach sprawy się komplikują.

Zobacz wideo Czy kwintylion drzew uratuje klimat?

Odległość drzew od granicy działki 2023. Ile od granicy sąsiada można sadzić drzewa?

Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego każdy właściciel działki jest zobowiązany do dbania o roślinność na swojej posesji tak, aby nie przeszkadzała sąsiadom.

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Drzewa przedostające się przez ogrodzenie mogą zatem stanowić wspomniane zakłócenie. Co więcej, jeśli sąsiad wystosuje do nas pismo o usunięcie części roślin przechodzących na jego teren, a my się do tego nie dostosujemy w wyznaczonym terminie, sąsiad będzie mógł to zrobić samodzielnie. Kwestię tę reguluje art. 150 Kodeksu cywilnego.

Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Aby uniknąć takich sytuacji, możemy kierować się wskazówkami umieszczonymi w Regulaminie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Według jego zapisów odległość od działki sąsiada powinna wynosić 2 m w przypadku drzew owocowych, karłowych, ozdobnych i silnie rosnących ozdobnych krzewów, 3 m w przypadku moreli, 5 m w przypadku czereśni i orzecha oraz 1 m w przypadku krzewów owocowych i słabo rosnących.

Jaka powinna być odległość ogrodzenia od sąsiada? Pamiętaj o relacjach sąsiedzkich

Omawiając ograniczenia związane z zagospodarowaniem naszej działki, warto też poruszyć temat stawiania płotów. Tutaj ponownie nie ma ograniczenia dotyczącego minimalnej odległości, o ile ogrodzenie będzie znajdowało się faktycznie na naszej posesji. Należy podkreślić przy tym, że dotyczy to wszystkich części konstrukcji, także fundamentów. Ponadto warto mieć na uwadze to, jak nasz płot wpłynie na komfort sąsiada. Czy wysokie ogrodzenie nie będzie rzucać zbyt dużego cienia na jego posesję? Temat budowy ogrodzenia dobrze zatem omówić ze względu na utrzymanie poprawnych stosunków. Większość osób na pewno doceni taki gest.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.