Tym rodzicom przysługuje dodatkowe 400 zł bez względu na dochód. To pieniądze na konkretny cel

800 plus to nie jedyna forma pomocy finansowej dla rodziców. Opiekunowie mogą liczyć na dodatkowe 400 złotych od rządu. Choć jego przyznanie nie zależy od naszego dochodu, to wciąż musimy spełnić konkretne warunki. Wyjaśniamy, czym właściwie jest i komu przysługuje.

Każdy rodzic doskonale wie, że wychowywanie dziecka wiąże się ze sporymi wydatkami. Koszty te wrastają, gdy chcemy powrócić do aktywności zawodowej i nasza pociecha potrzebuje dodatkowej opieki w ciągu dnia. To właśnie w takich sytuacjach z pomocą przyjdzie nam świadczenie żłobkowe, przy czym rodzice muszą być świadomi ograniczeń z tym związanych. Kluczowy jest tu rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).

Zobacz wideo Pierwsze postulaty Tuska. 30% podwyżki dla nauczycieli, "babciowe" i kontynuacja świadczeń wychowawczych

Komu przysługuje żłobkowe? Pobieranie RKO a żłobkowe

Dofinansowanie pobytu w żłobku, znane powszechnie jako świadczenie żłobkowe, to forma pomocy finansowej wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak dowiadujemy się na stronie urzędu, będzie nam przysługiwać, jeśli:

  • jesteśmy  rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem (czyli np. rodzicem zastępczym);
  • nasze dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;
  • nie otrzymujemy na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Przypomnijmy, że zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Rodziny RKO to świadczenie na drugie i kolejne dzieci w rodzinie, które przysługuje od 12. do końca 35. miesiąca życia pociechy. Oznacza to zatem, że w praktyce otrzymamy żłobkowe na dziecko:

  • pierwsze i jedyne w rodzinie;
  • pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujemy RKO;
  • drugie i kolejne w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy, a przysługujące na nie RKO zostało pobrane w całości.

Na prawo do świadczenia żłobkowego nie wpływa dochód w naszej rodzinie. Co więcej, rodzice mają możliwość zrezygnowania z RKO na rzecz dofinansowania żłobka. Należy jednak podkreślić, że ZUS przyzna pomoc wyłącznie w przypadkach korzystania z placówek wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo opieki dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów.

Jak złożyć wniosek o żłobkowe? Ile wynosi dofinansowanie żłobka?

Wniosek o żłobkowe złożymy wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem jednego z trzech kanałów: PUE ZUS, bankowości elektronicznej bądź platformy Empatia. Portal Infor przypomina, że możemy to zrobić najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie korzystać z wymienionych wyżej form opieki. Jeśli formalności dopełnimy w ciągu dwóch miesięcy od tej daty, ZUS przyzna nam pieniądze z wyrównaniem od dnia, w którym pociecha zaczęła uczęszczać do placówki. W pozostałych przypadkach dofinansowanie zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek. Dofinansowanie żłobka jest przyznawane w takiej wysokości, ile kosztuje nas opieka, ale nie może przekraczać 400 zł. Co ważne, podobnie jak w przypadku dodatku mieszkaniowego, świadczeniobiorcy nie otrzymują żłobkowego "do ręki". ZUS przekazuje środki bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu sprawującego opiekę.

Więcej o:
Copyright © Agora SA