Dobrowolna służba wojskowa. Czy warto iść do wojska? O tych przywilejach nie wszyscy wiedzą

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa umożliwia podjęcie służby osobom, które nie dostały powołania. Zainteresowani muszą jednak spełnić określone wymagania. Warto pamiętać, że ochotnikom będą przysługiwać pewne prawa związane z ochroną stosunku pracy. Wyjaśniamy, na czym to polega.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została zainicjowana w 2022 roku wraz z wejściem w życie ustawy o obronie ojczyzny. Decyzja o jej podjęciu niesie ze sobą pewne przywileje związane zarówno z wojskiem, jak i naszą aktualną pracą. Dobrze jest się z nimi zapoznać zawczasu. Pozwoli nam to zweryfikować, czy faktycznie jesteśmy zainteresowani zgłoszeniem się do służby.

Zobacz wideo Czy rekompensaty zachęcą potencjalnych rekrutów do wojska?

Jak wygląda dobrowolna zasadnicza służba wojskowa? Ile zarabia żołnierz dobrowolnej służby wojskowej?

Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony Wojska Polskiego, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się z dwóch etapów:

  • szkolenia podstawowego w wymiarze do 27 dni, które kończy się przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej;
  • szkolenia specjalistycznego w wymiarze do 11 miesięcy, które połączone jest z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym.

Co ważne, w tym czasie jesteśmy objęci ochroną trwałości stosunku pracy. Oznacza to, że po podjęciu służby umowa o pracę może zostać rozwiązana tylko za zgodą pracownika. Wyjątek stanowią umowy o pracę zawarte na czas próbny lub na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. Ochrona nie obowiązuje też w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, a także w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub konieczności rozwiązania stosunków pracy przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracowników. 

Warto dodać, że czas dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej uznawany jest za korzystanie z bezpłatnego urlopu, ale przysługiwać nam będzie wtedy wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4960 złotych. Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie rządowej, okres ten wlicza się też do okresu zatrudnienia, czyli wpływa m.in. na okres wypowiedzenia czy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa a służba zawodowa. Co dalej po dobrowolnej służbie wojskowej?

Po odbyciu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej możemy być przeniesieni na nasz wniosek do zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej albo do aktywnej rezerwy. Jeśli nie złożymy odpowiednich dokumentów, zostaniemy przeniesieni do rezerwy pasywnej. W momencie ukończenia służby zyskujemy jednak pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska. Jest to zatem dobry start, jeśli interesuje nas taka kariera.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.