800 plus to nie wszystko. Niektórym przysługuje dodatkowe świadczenie na dziecko. Kwoty są różne

W 2024 roku rodzice i opiekunowie mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie na dzieci. Poza 800 plus obowiązuje również zasiłek rodzinny, który ma pomóc im w pokryciu części kosztów związanych z utrzymaniem pociech. Kto może liczyć na takie wsparcie finansowe? Kwoty mogą być różne.

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Ubiegać się o nie mają prawo nie tylko rodzice, ale także opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a nawet osoba ucząca się. Choć w przypadku tej zapomogi obowiązuje kryterium dochodowe, może być pobierana wraz z 800 plus, które nie będzie miało znaczenia podczas składania wniosku. 

Zobacz wideo Joanna Mucha: Nowe podstawy programowe w szkołach już od września

Zasiłek rodzinny 2024. Oto lista możliwych świadczeniobiorców 

Jak czytamy na stronie Gov, zasiłek rodzinny przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców (dotyczy to sytuacji, w której oboje rodzice takiej osoby nie żyją lub zobowiązani są płacić alimenty).

W przypadku dwóch pierwszych punktów pieniądze są wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole - maksymalnie do czasu ukończenia przez nie 21 lal, bądź 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeśli o zasiłek ubiega się osoba pełnoletnia, wymieniona w punkcie trzecim, świadczenie przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Ile wynosi zasiłek rodziny w 2024 roku? Im starsze dziecko, tym więcej pieniędzy 

Kwota zasiłku zależna jest od wieku dziecka, na które świadczenie ma zostać przyznane. Jego wysokość może wynosić:

  • 95 złotych miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat,
  • 124 złote miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,
  • 135 złotych miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

Aby ubiegać się o dodatkowe pieniądze, należy również spełnić wyznaczone kryteria dochodowe. Taki rodzaj wsparcia finansowego można uzyskać tylko wtedy, gdy miesięczny dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 złote w przeliczeniu na osobę. Natomiast, jeśli członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością lub w przypadku osoby uczącej się z niepełnosprawnością, wtedy miesięczny dochód rodziny nie może przekraczać 764 złote w przeliczeniu na osobę. Warto wiedzieć, że zasiłek jest wolny od podatku dochodowego. W celu uzyskania zapomogi należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Składa się go w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o pieniądze. 

Więcej o:
Copyright © Agora SA