Najpiękniejsze życzenia na bierzmowanie. Te słowa warto wpisać na kartkę pamiątkową

Bierzmowanie to jeden z najważniejszych sakramentów. Z takiej okazji warto złożyć odpowiednie życzenia. Jeśli zastanawiasz się, jakie słowa wpisać do pamiątkowej kartki na bierzmowanie, to spieszymy z pomocą. Te życzenia z pewnością spodobają się każdej bierzmowanej osobie.

Życzenia na bierzmowanie, to bardzo miły gest. Mogą być one wskazówką dla bierzmowanej osoby, jak postępować zgodnie z wiarą. Warto umieścić je na kartce pamiątkowej, która będzie przypominać bierzmowanej osobie o dniu, w którym przejęła ten sakrament.

Zobacz wideo Biden ubiega się o reelekcję. Cimoszewicz: To dobra informacja, bo wiemy, jaka jest alternatywa

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl 

Życzenia na bierzmowanie. Oddadzą one duchowy aspekt wydarzenia  


Do Chrztu i Komunii Świętej prowadzili Cię rodzice,
dziś w dniu Bierzmowania sam przyszedłeś do Boga
prosić o łaski Ducha Świętego.
Z okazji tego uroczystego dnia
życzymy Ci wielu łask Bożych,
aby dary otrzymane od Ducha Świętego pozwoliły Ci wytrwać w wierze
i być coraz lepszym człowiekiem.
Z najlepszymi życzeniami...

*****
Dziś umocniłeś swoją wiarę w Boga,
Dałeś świadectwo tego, jak ważny jest dla Ciebie kościół i przykazania Boże.
Pragnę Ci życzyć, abyś zawsze podążał drogą prawdy i wiary,
Żebyś nigdy nie oddalał się od Pana Boga i nie pozwalał, aby grzech opanował Twoje życie.
Bądź dobrym człowiekiem,
Miłuj innych i wybaczaj im ich grzechy.
Bądź szczęśliwy i otaczaj pomocnym ramieniem tych, którzy tego potrzebują.
Napełniony darami Ducha Świętego zbliżaj się do Boga!

*****
Dzień ten piękny i radosny nastał, kiedy przystąpiłeś do bierzmowania.
Niech złożone deklaracje wiary i uwielbienia dla Jezusa Chrystusa płyną ze szczerego serca i umacniają Cię każdego dnia.
Pan Bóg otacza Cię swoją bezgraniczną miłością, która pomoże Ci pokonywać wszystkie przeciwności losu.
To dzień, który zapamiętasz do końca życia, a my chcemy uczestniczyć w Twojej radości!
Życzymy Ci wszystkiego najlepszego, wiary, która Cię umacnia i ochrony Ducha Świętego, który zawsze będzie Ci wskazywał właściwe ścieżki.

*****
Życzenia z okazji bierzmowania Ci dziś składamy.
Płyną one ze szczerego serca, które raduje się tym, że umacniasz się w Bogu.
Niech Pan Jezus Cię przez życie prowadzi, a Duch Święty stale obdarza Cię swymi darami.
Chcemy Ci życzyć szczęścia, zdrowia i radości, ale przede wszystkim przepełnienia wiarą w Boga.
Żebyś w parze z Nim zawsze szedł raźno przez życie, pokonując wszelkie przeszkody! 

Krótkie życzenia na bierzmowanie. Sprawdzą się idealnie jako dedykacja do pamiątki 


W dniu bierzmowania życzę Ci szczerze,
abyś był zawsze wytrwały w wierze.
Głoś z wytrwałością naukę od Boga,
a nie dosięgnie Cię nigdy trwoga

*****
W tym wspaniałym dniu
ściślejszego zjednoczenia się z Bogiem
życzymy,
aby Pan obdarzył Cię siłą i pokojem ducha,
aby wspomagał Twe kroki
i uczył pielęgnowania Waszej przyjaźni.
Kochający....

*****
„Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, będziecie moimi świadkami"
(Dz 1,8)
Życzymy mocnej wiary i pięknego życia,
doświadczenia błogosławionych
darów Ducha Świętego.
Życzenia składają....

*****
Bierzmowanie to sakrament dojrzałej wiary, 
życzę ci więc dzisiaj radości bez miary.
Niech wypływa ona z wiary w żywego Boga,
niech to będzie dojrzałego życia chrześcijańskiego droga

Może Ci się też spodobać:
- Najpiękniejsze życzenia na komunię świętą. Idealnie sprawdzą się jako wpis w pamiątkowej kartce
- Wiersz dla mamy zamiast życzeń z okazji Dnia Matki. Wybierz gotowy lub spróbuj napisać samodzielnie
- Krótkie życzenia wielkanocne dla rodziny i przyjaciół. Tymi słowami wzruszysz i zaskoczysz swoich bliskich

Więcej o:
Copyright © Agora SA