Oficjalnie: jest projekt nowej ustawy dotyczącej 14. emerytury. Może wzrosnąć i być wypłacana corocznie

14. emerytura 2023 to dodatek do emerytury, który po raz pierwszy został wypłacony seniorom w 2021. Do tej pory świadczenie to nie było jednak gwarantowane. Sytuacja ta ma się zmienić w tym roku, a rząd oficjalnie ogłosił projekt ustawy. Wyjaśniamy, na jakich zasadach będzie wypłacana 14. emerytura.

Rząd oficjalnie opublikował informacje o projekcie ustawy w sprawie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, czyli tzw. 14. emerytury. Szczegóły na ten temat dostępne są online na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zobacz wideo Wiek emerytalny należy obniżać, podwyższać, zostawić bez zmian?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Projekt ustawy w sprawie corocznej 14. emerytury. Ile wyniesie dodatek do emerytury?

Dotychczas 14. emerytura była wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że maksymalna 14. emerytura 2023 wyniesie 1588,44 zł brutto. Zasada ta zostanie prawdopodobnie utrzymana w nowej ustawie, choć sam projekt pozostawia w tej kwestii pewną furtkę dla rządzących.

Projekt ustawy przewiduje możliwość określenia wyższej kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego niż najniższa emerytura

- czytamy na stronie rządowej.

Na ewentualną podwyżkę trzeba jednak zaczekać co najmniej do przyszłego roku. Nie zmieni się natomiast próg dochodowy i zastosowanie zasady "złotówka za złotówkę" w przypadku jego przekroczenia. Oznacza to, że jeśli dochód osoby uprawnionej do 14. emerytury przekroczy 2900 zł brutto, wysokość otrzymanego dodatku będzie adekwatnie pomniejszona o to przekroczenie. Jeśli "czternastka" dla danej osoby miałaby wynieść mniej niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznane w ogóle.

14. emerytura. Dla kogo będzie według nowych zasad? Kiedy będzie wypłacana 14 emerytura?

14. emerytura jest wypłacana z urzędu i przysługuje wszystkim osobom, które są uprawnione do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, czyli m.in. emerytury, renty, renty socjalnej czy świadczenia przedemerytalnego. W 2023 dodatek będzie wypłacany w sierpniu i wrześniu. Po wprowadzeniu świadczenia na stałe ustawą wypłaty będą ustalane przez Radę Ministrów, przy czym będą miały one miejsce nie później niż do dnia 31 października danego roku. Co więcej, seniorzy będą otrzymywać dodatek wraz ze świadczeniem podstawowym wypłacanym za miesiąc ustalony przez Radę Ministrów jako miesiąc wypłat.

Więcej o:
Copyright © Agora SA