Te osoby mogą otrzymywać 553 zł niezależnie od wieku. Mało znany dodatek przyznawany przez ZUS

Dodatek, który wynosi 553 złote to świadczenie przysługujące osobie, która jest w szczególnie trudnej sytuacji. Prawo to jest jednak ściśle związane z rentą rodzinną. Kto zatem może ubiegać się o zasiłek? Wyjaśniamy, ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej w tym roku i jak można go otrzymać.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, a także po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania wspomnianego świadczenia. Dodatkowe szczególne prawo dotyczy jednak osób, które straciły oboje rodziców.

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dodatek dla sieroty zupełnej. Komu przysługuje świadczenie i ile wynosi?

Jak dowiadujemy się na stronie ZUS-u, dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobie uprawnionej do renty rodzinnej, która nie posiada obojga rodziców. Dodatek może być przyznany również w przypadku śmierci tylko matki, jednak dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy ojciec jest nieznany. Co więcej, prawo do dodatku nie jest uzależnione od wieku świadczeniobiorcy, a pieniądze otrzymają wszystkie dzieci zmarłych rodziców, niezależnie od ilości rodzeństwa.

Wysokość dodatku dla sieroty zupełnej jest stała, w czym co roku podlega waloryzacji. Od 1 marca 2023 świadczeniobiorcy upoważnieni do dodatku otrzymują 553,30 zł.

Dodatek dla sieroty zupełnej 2023. Jak otrzymać świadczenie?

Dodatek dla sieroty zupełnej przyznawany jest na wniosek. Złożyć go możemy osobiście lub przez pełnomocnika w placówce ZUS, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź platformy internetowej ZUS PUE. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające daty zgonów rodziców lub datę zgonu matki wraz z naszym aktem urodzenia, z którego wynika brak danych ojca. Co ważne, wnioskować możemy w dowolnym momencie po spełnieniu wszystkich wymagań. ZUS będzie miał 30 dni na rozpatrzenie naszego podania.

Jeśli nasz wniosek zostanie odrzucony, szanse na otrzymanie dodatku dla sieroty zupełnej nie są jeszcze całkowicie stracone. Od decyzji możemy się bezpłatnie odwołać w terminie 30 dni od otrzymania owej decyzji. Odwołanie należy złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu w placówce ZUS, która wydała decyzję do sądu okręgowego. Prawo do dodatku przepada dopiero wówczas, gdy we wspomnianym czasie nie podejmiemy odpowiednich działań.

Więcej o:
Copyright © Agora SA