Najważniejsze zmiany w kodeksie pracy. Tych 10 przepisów jest kluczowych. W 2023. powinien znać je każdy

W tym roku zaczyna obowiązywać nowy Kodeks pracy. Zmiany 2023 to przede wszystkim wprowadzenie dwóch dyrektyw unijnych: dotyczącej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz work-life balance. Poniżej przybliżamy najważniejsze zmiany, które dotyczą zarówno pracowników, jak i pracodawców.

W 2023 weszły w życie dwie nowelizacje Kodeksu pracy. Większość nowych przepisów obowiązuje od 26 kwietnia, choć niektóre z nich zostały wdrożone już wcześniej.

Zobacz wideo Czy czekają nas masowe zwolnienia? "Pracowników, talentów wciąż brakuje"

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kodeks pracy: praca zdalna i kontrole trzeźwości. Istotne i wyczekiwane zmiany

Od 7 kwietnia praca zdalna może być wykonywana w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika. Pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej rodzicom wychowującym dziecko do 4. roku życia, rodzicom lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami, lub kobietom w ciąży. Ponadto pracodawca musi wyposażyć takiego pracownika w niezbędny sprzęt. Praca zdalna może być wykonywana na wniosek pracownika lub polecenie pracodawcy. Każdy pracownik ma prawo skorzystać też z okazjonalnej pracy zdalnej przez nie więcej niż 24 dni w roku, niezależnie od wymiaru czasu pracy czy rodzaju umowy.

Od 21 lutego natomiast pracodawca ma prawo samodzielnie przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. Dotyczy to osób, których praca stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia. W pozostałych przypadkach kontrolę może przeprowadzić policja, o ile istnieje podejrzenie, że pracownik może być pod wpływem alkoholu.

Kodeks pracy: zmiany 2023. Czego dotyczą dyrektywy unijne?

Od 26 kwietnia urlop rodzicielski wynosi po 9 tygodni dla każdego z rodziców, a pzydział ten nie może być przeniesiony na partnera. Wprowadzony został również bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze dodatkowych 5 dni na opiekę lub wsparcie członka rodziny, lub osoby zamieszkującej to samo gospodarstwo. Ponadto pracownicy zyskali prawo do zwolnienia z powodu sił wyższych. Tutaj do wykorzystania mamy 2 dni lub 16 godzin, za które przysługuje nam 50% wynagrodzenia.

Umowa na okres próbny może być zawarta na 1 miesiąc (jeśli umowa na czas określony będzie zawierana na mnie niż 6 miesięcy) lub 2 miesiące (dla umów na czas określony zawieranych na 6-12 miesięcy). Pracownicy po przepracowaniu 6 miesięcy zyskają też prawo do wnioskowania o zmianę na formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy. Co ważne, pracodawca musi wówczas udzielić pisemnej odpowiedzi z uzasadnieniem. Warto mieć także na uwadze, że wprowadzone zostały obowiązek prowadzenia dodatkowej dokumentacji pracowniczej oraz nowe wzory świadectw pracy.

Może cię też zainteresować:

- Jeśli rozliczyłeś PIT w terminie, możesz spodziewać się listonosza. Urzędy Skarbowe rozsyłają komunikaty
- ZUS przypomina o ważnym terminie. Wcześniej nie było takiego obowiązku, a czasu zostało niewiele
- O tym musisz wiedzieć, jeśli pracujesz na umowę zlecenie. Brak niektórych składek zaważy na przyszłości

Więcej o:
Copyright © Agora SA