Oficjalnie. Rząd wypłaca nowe świadczenie dla rodzin. Wynosi tyle, co stałe wynagrodzenie za pracę

Rodziny niektórych grup osób mogą ubiegać się o specjalne świadczenie, które wprowadzono w życie dopiero w zeszłym miesiącu. Jest ono jednak wypłacane tylko w szczególnych okolicznościach. Dla kogo przeznaczono pieniądze?

Funkcjonariusze i ratownicy są każdego dnia narażeni na niebezpieczeństwo w pracy. Niestety zdarza się, że pracownik na służbie lub podczas akcji ratunkowej sam traci życie. To ogromny cios dla rodziny, dlatego 21 kwietnia 2023 roku w Polsce wprowadzono świadczenie pieniężne dla bliskich zmarłego. Komu przysługuje?

Zobacz wideo Ludzie nadal unikają PPK? "Chcemy pokazać Polakom, że to są ich prywatne oszczędności"

Zainteresował Cię ten artykuł? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Kto może ubiegać się o nowe świadczenie pieniężne? Jest kilka warunków

Świadczenie zostanie wypłacone najbliższym członkom rodziny zmarłego lub zaginionego funkcjonariusza, ratownika górskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej, TOPR lub GOPR. Aby otrzymać pieniądze trzeba spełnić odpowiednie warunki. Świadczenie trafi do:

  • małżonka bez względu na jego lub jej stan zdrowia i wiek;
  • dzieci, które nie osiągnęły 18. roku życia lub 24, jeśli wciąż się uczą lub studiują w szkole wyższej. Ponadto dzieci niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji również mogą otrzymać pieniądze;
  • rodziców lub osób przysposabiających, uprawnionych do pobierania emerytury lub renty. Co ważne, powinni oni osiągnąć wiek emerytalny (65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet). Przed tym wiekiem pieniądze trafią do nich, jeśli są osobami niezdolnymi do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Ile wynosi świadczenie dla rodzin zmarłego? Są dwie wysokości

Wysokość świadczenia dla rodzin zmarłych funkcjonariuszy i ratowników zależy od okoliczności i od tego, do kogo trafią pieniądze. Przewidziano:

  • 100% przeciętnego uposażenia funkcjonariusza dla małżonka albo każdego dziecka, które nie posiada obojga rodziców,
  • 50% przeciętnego uposażenia funkcjonariusza dla każdego innego dziecka niż wyżej wymienione oraz każdego rodzica.

Czym jest przeciętne uposażenie? Wyjaśniono to w oficjalnym komunikacie policji.

Przeciętne uposażenie oznacza przeciętne uposażenie, o którym mowa w przepisach pragmatycznych poszczególnych służb, obowiązujące na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego

- możemy przeczytać na stronie policja.pl. Wniosek o wypłacenie świadczenia należy złożyć w komórce kadrowej jednostki, w której zmarły lub zaginiony funkcjonariusz pełnił służbę, lub w komórce właściwej dla miejsca zamieszkania. Według słownika PWN, uposażenie to stałe wynagrodzenie za pracę.

Może Cię też zainteresować:
Już nie tylko pouczenie. Za łamanie tych zasad w polskich górach grożą bardzo wysokie kary
To może cię czekać, kiedy nie przyjmiesz mandatu. Kiedy możesz odmówić i czy to się opłaca?
- 14. emerytura trafi do milionów Polaków "na stałe". Już jutro rząd zajmie się nowym projektem ustawy

Więcej o:
Copyright © Agora SA