Dodatek do emerytury może wynieść ponad 5 tys. złotych. Ten zastrzyk gotówki trafi głównie do kobiet

Każdy dodatek do emerytury to duże wsparcie dla seniorów. 13. i 14. emerytura trafia do dość dużej grupy, ale istnieje też świadczenie, które przysługuje tylko nielicznym. Co ciekawe, zdecydowaną większość beneficjentów stanowią kobiety. Wyjaśniamy, czym jest emerytura honorowa i jak ją uzyskać.

Emerytura to świadczenie, które państwo wypłaca w określonym wieku w zamian za lata ciężkiej pracy. Obowiązujący obecnie wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wiele osób czeka jednak jeszcze po tym wiele lat życia, a zdarza się też przecież, że seniorzy szczęśliwie dożywają stu lat. W takich wyjątkowych sytuacjach ZUS przyznaje im specjalny dodatek do emerytury, czyli świadczenie honorowe.

Zobacz wideo Wiek emerytalny należy obniżać, podwyższać, zostawić bez zmian?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Komu przysługuje emerytura honorowa? Ile wynosi świadczenie honorowe 2023?

Emerytura honorowa to dodatek do emerytury przysługujący wszystkim seniorom, którzy osiągną 100 lat. Co ważne, wiek jest tu jedynym kryterium decydującym o przyznaniu świadczenia. Oznacza to, że emeryturę dla stulatka:

  • jest wypłacana w pełnej wysokości bez względu na wysokość otrzymywanej dotychczas emerytury,
  • nie jest uzależniona od innych otrzymywanych dodatków do emerytury,
  • przysługuje także seniorom, którzy w trakcie życia nie nabyli prawa do żadnej emerytury.

Emerytura honorowa jest wypłacana co miesiąc i w większości przypadków ZUS przyznaje ją z urzędu, więc nie wymaga ona składania dodatkowego wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które z ani ZUS, ani z KRUS nie pobierają żadnego świadczenia i w związku z tym nie są zarejestrowane w systemach tych instytucji. Wówczas złożenie wniosku o emeryturę honorową jest konieczne.

Jeśli chodzi o wysokość emerytury dla stulatków, to stanowi ona 100% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Od 1 marca 2023 wynosi ona zatem 5540,25 zł. Warto dodać też w tym miejscu, że choć wysokość emerytury honorowej zmienia się co roku, to raz przyznane świadczenie jest wypłacane do końca życia w tej samej wysokości, o czym przypomina ZUS na oficjalnej stronie rządowej.

Ile 100-latków żyje w Polsce? Emerytura dla stulatka częściej przyznawana jest kobietom

Według doniesień ZUS-u emeryturę honorową pobiera w Polsce 2,85 tys. stulatków. Co ciekawe, zdecydowaną większość tej grupy stanowią seniorki. Dokładny podział według płci to: 2420 kobiety i 43 mężczyźni. Inaczej mówiąc, kobiet jest prawie sześć razy więcej. Tendencje tę zauważymy również wtedy, gdy spojrzymy na ogólną długość życia Polaków. Według danych Eurostatu średnia długość życia mężczyzn w Polsce to 71,6 lat, a kobiet to 79,6 lat. Oznacza to zatem, że kobiety mają statystycznie większe szanse dożyć honorowego wieku.

Może cię też zainteresować:
- ZUS ostrzega seniorów przed tym błędem. Popełnia go co piąty emeryt, a może grozić nawet utratą świadczenia
- Ten błąd popełnia ogromna część emerytów. Jeśli jesteś jednym z nich, możesz stracić nawet kilkaset złotych
- Teraz możesz zyskać spory zastrzyk gotówki przed emeryturą. Aby dostać pieniądze, trzeba spełnić kilka warunków

Więcej o:
Copyright © Agora SA