Dodatek za wysługę lat. Co się wlicza do stażu i ile wynosi? Nie każdy może go otrzymać

Dodatek za wysługę lat to możliwość zwiększenia wynagrodzenia po przepracowaniu określonego stażu pracy. Dotyczy to przede wszystkim pracowników budżetówki, choć nie tylko. Wyjaśniamy, jak obliczyć dodatek za wysługę lat, co się wlicza do naszego stażu, a także komu przysługuje wysługa lat pracy.

Dodatek za wysługę lat, znany również jako dodatek stażowy lub po prostu stażowe, to forma dodatkowego wynagrodzenia przysługująca niektórym pracowników. Zasady jego przyznawania mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi zawodami, a jego wysokość będzie bezpośrednio zależała od wynagrodzenia podstawowego.

Zobacz wideo AI sprawi, że zawodów będzie więcej? "To będzie bardzo ciekawe"

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Komu przysługuje wysługa lat pracy? Dodatek za wysługę lat w budżetówce i zakładach prywatnych

Wysługa lat pracy jest dodatkiem, który obowiązkowo musi zostać przyznany pracownikom jednostek budżetowych po spełnieniu określonych warunków, a kwestię tę reguluje art. 22 ust. 1 Ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Zaliczamy tu zatem m.in.:

  • urzędy (państwowe i samorządowe),
  • szkoły,
  • Policję,
  • Państwową Straż Pożarną,
  • ośrodki pomocy społecznej.

Jeśli chodzi o prywatne zakłady pracy, pracodawcy nie są zobowiązani do wypłacania dodatku stażowego, ale mogą również z takiej formy skorzystać. Niemniej z rozwiązania tego często się rezygnuje na rzecz innych benefitów dla pracowników.

Dodatek za wysługę lat. Co się wlicza do stażu pracy i jak obliczyć dodatek stażowy?

Według ogólnej zasady dodatek za wysługę lat przysługuje po przepracowaniu 5 lat i wynosi 5% wynagrodzenia podstawowego. Z każdym kolejnym rokiem pracy, stażowe rośnie o 1%, przy czym liczony jest on od pensji zasadniczej. Maksymalna wysokość dodatku to 20% niezależnie od stażu pracy danego pracownika. Istnieją jednak też pewne wyjątki.

Nauczyciele zatrudnieni w jednostkach budżetowych mogą otrzymać dodatek stażowy już po 4 latach pracy. Należy jednak podkreślić, że wciąż obowiązuje tu 1% za 1 rok pracy, czyli początkowo pedagodzy otrzymają dodatek w wysokości 4% wynagrodzenia podstawowego, a jego maksymalna wartość wciąż wynosi 20%. Mundurowi natomiast mogą otrzymać stażowe już po 2 latach w wysokości 2%. W kolejnych latach dodatek rośnie o 1% co rok do wysokości 20%, a następnie zwiększa się o 2% co 2 lata. Maksymalna wysokość dodatku dla Policji to 35% wynagrodzenia zasadniczego po 35 latach służby.

Na koniec warto zaznaczyć, że okresy nauki w szkole niestety nie liczą się do ustalania stażu pracy potrzebnego do przyznania dodatku za wysługę lat. Nie wliczają się tu też umowy cywilnoprawne, czyli np. umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Uwzględnione jednak będą okresy przebywania na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a także okres służby woskowej, prowadzenia gospodarstwa rolnego i pracy za granicą.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.