Działkowcy przerażeni. Już wkrótce w miastach może zabraknąć zieleni. Ogródki działkowe mogą zniknąć

W nowej ustawie, opracowywanej przez Ministerstwa Rozwoju i Technologii, znalazła się informacja, która przeraziła działkowców. Wszystko przez plany dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Polski Związek Działkowców obawia się, że może otworzyć to furtkę do likwidacji ogródków działkowych.

Wszystkie gminy będą zobowiązane do zgłoszenia tak zwanego "Planu ogólnego" do dnia 31 grudnia 2025 roku. Ma on określać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z podziałem na 13 stref. Warto jednak zaznaczyć, że ogródki działkowe będą mogły znajdować się wyłącznie w dwóch: SJ (strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną) i SN (strefie zieleni i rekreacji).

Zobacz wideo Przedpołudniowa rozmowa Gazeta.pl z Jakubem Stefaniakiem (22.05.2019)

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Likwidacja ogródków działkowych. Wszystko przez podział gmin na konkretne strefy

"Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw" z dnia 7 lipca 2023 roku ustala nowe zasady w sprawie zagospodarowania przestrzennego dla gmin. Zmiany będą dotyczyły między innymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Konieczne jest zaznaczenie, że jeśli ogródek znajdzie się w nieodpowiedniej strefie, nie ma od razu konieczności jego likwidacji. Niezbędne będzie zgłoszenie: najpierw wniosku o likwidację w odpowiedniej gminie oraz a potem jego uzasadnienie. Jak donosi portal Fakt, znalezienie się ogródka w niewłaściwej strefie skutkuje łatwiejszą możliwością jego likwidacji, a co za tym idzie, z pewnością zachęci deweloperów czy sieci handlowe do stawiania swoich budynków na terenach działkowych. Wysoka wartość gruntów, które znajdują się w dużych miastach, wraz z chęcią do ich zabudowy zarówno w celach mieszkalnych, jak i handlowych, może skutkować tym, że ogródki działkowe ze stref sobie nieprzypisanych staną się prawdziwym rarytasem. Jak powiedział w rozmowie z Faktem Mirosław Piechocki z zarządu Polskiego Związku Działkowców w okręgu toruńsko-włocławskim:

Zmiany w ustawie spowodują, że najbardziej zagrożone będą ogródki działkowe w wielkich miastach, które wraz z postępującą urbanizacją znalazły się w sąsiedztwie dużych osiedli z zabudową wielorodzinną, chociaż w momencie ich zakładania znajdowały się na obrzeżach terenów zabudowanych. Takie działki zapewne będzie czekała rychła zabudowa

Ogródki działkowe: Jakie strefy będą wyznaczone przez ustawę? Ministerstwo uspokaja działkowców

Warto dowiedzieć się, jakie strefy zagospodarowania przestrzennego wyznacza ów akt prawny. 

"Art. 13c. 1. Obszar objęty planem ogólnym dzieli się w sposób rozłączny na strefy planistyczne. 2. W wyniku podziału, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyznaczenie następujących stref planistycznych:

 1. strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną;
 2. strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną;
 3. strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową;
 4. strefa usługowa;
 5. strefa handlu wielkopowierzchniowego;
 6. strefa gospodarcza;
 7. strefa produkcji rolniczej;
 8. strefa infrastrukturalna;
 9. strefa zieleni i rekreacji;
 10. strefa cmentarzy;
 11. strefa górnictwa;
 12. strefa otwarta;
 13. strefa komunikacyjna"

Ale co oznacza to w praktyce? Jeśli zdarzy się, że na terenach działkowych zostały wybudowane np. sklepy wielkopowierzchniowe, to cały obszar podciągnięty zostanie jako strefa piąta, a co za tym idzie, ułatwi przejęcie terenów działkowych przez sieci handlowe, które będą planowały rozszerzenie swoich obszarów handlowych. Fakt otrzymał jednak informację od resortu rozwoju i technologii, że ministerstwo zdecydowało się na dodanie ogródków działkowych również do strefy wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Zaznaczono też, że ogródki działkowe są zakwalifikowane do konkretnych stref nie w celu ich likwidacji tylko dla zapewnienia im odpowiedniej infrastruktury w przestrzeni urbanistycznej.

Więcej o: