Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. Te osoby dostaną nawet dwukrotność renty socjalnej

Świadczenie wspierające to nowa świadczenie dla niepełnosprawnych, które ma być wprowadzone od 1 stycznia 2024 roku. Ma stanowić pomoc nie tylko dla osób z niepełnosprawnością, ale także wiążą się z tym korzystne rozwiązania dla opiekunów. Wyjaśniamy, jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać.

Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych, czyli świadczenie wspierające, jest odpowiedzią na protesty opiekunów i ich podopiecznych w Sejmie. Jego wprowadzenie zostało ogłoszone 16 marca 2023, o czym informują m.in. Dziennik Gazeta Prawna czy portal Interia Biznes. Oficjalne informacje pojawiły się również na Twitterze Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zobacz wideo Usiadłam na wózku i zobaczyłam Warszawę na nowo. Jest tylko dla młodych, zdrowych i silnych osób...

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych? Takie będą zasady przyznawania

Świadczenie wspierające będzie wypłacane w trzech wysokościach, a przyznana kwota będzie zależeć od poziomu potrzeby wsparcia dla danej osoby z niepełnosprawnością. Ta z kolei będzie oceniana przez wojewódzki zespół orzeczniczy przy pomocy nowego narzędzia opartego o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, w skali od 0 do 100 punktów. Do otrzymania świadczenia wspierającego upoważnione będą osoby, które w ocenie uzyskają co najmniej 70 punktów. Świadczeniobiorcy z największą potrzebą wsparcia (90-100 punktów) otrzymają 3176 zł, czyli kwotę równą dwóm rentom socjalnym.

Jak informuje portal Interia Biznes, kolejne poziomy świadczenia wspierającego miałyby być wprowadzone w kolejnych latach. Drugi poziom zostałby wprowadzony na początku 2025 i byłby równy rencie socjalnej. Planowane wprowadzenie trzeciego poziom natomiast to początek 2026, a wysokość świadczenia w tym przypadku to 50% renty socjalnej.

Świadczenie wspierające a aktywność zawodowa opiekunów. Teraz będzie inaczej

Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych umożliwi opiekunom podjęcie pełnej aktywności zawodowej. Co ważne, rząd zapewnia, że do czasu znalezienia pracy opiekunowie będą mieli opłacone składki emerytalno-rentowe i zdrowotne. Możliwe będzie również przejście na świadczenie przedemerytalne. Niemniej w przypadku rezygnacji ze świadczenia wspierającego, opiekun osoby z niepełnosprawnością będzie mógł dorobić do 20 tys. zł rocznie. Należy zaznaczyć jednocześnie, że do omawianych planów mogą być wprowadzone zmiany czy uszczegółowienia.

Więcej o:
Copyright © Agora SA