Wiemy, ile może dorobić emeryt w 2023 roku. Od 1 marca ryzyko utraty świadczenia będzie większe

Od 1 marca 2023 wzrosły limity dla pracujących emerytów i rencistów. Stawki szybko ulegają zmianie. Ich przekroczenie może skutkować zmniejszeniem świadczenia lub jego całkowitym zawieszeniem. Ile może dorabiać senior na emeryturze w 2023? Wyjaśniamy.

Dorabianie do emerytury to często jedyny sposób dla seniorów na poprawienie własnej sytuacji finansowej. Należy jednak pamiętać o występujących limitach, które ulegają zmianie co kwartał i są ustalane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia. Od marca 2023 obowiązują nowe stawki. 

Zobacz wideo Czy Katarzyna Dowbor utrzymałaby się z emerytury? "30 lat pracowałam w spółce państwowej"

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ile może zarabiać emeryt w 2023? Nowe limity wpłyną na wysokość pobieranego świadczenia 

Według ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. przysługująca emerytura oraz renta może ulec zmianie lub całkowitemu zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Od 1 marca tego roku świadczenie może zostać: 

  • pomniejszone, jeżeli dochód seniora przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 4713,50 zł brutto
  • zawieszone, jeżeli dochód seniora przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 8753,60 zł brutto

Warto pamiętać, że seniorzy, którzy podejmują się pracy zarobkowej w momencie składania wniosku o świadczenie lub w trakcie jego pobierania powinni poinformować ZUS o dodatkowych dochodach. Jeżeli tego nie zrobią, będzie to skutkować przymusowym zwrotem pobranych świadczeń, które im nie przysługiwały. 

Limity w zarobkach dla seniorów. Niektórzy mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń 

Przyjęte limity nie dotyczą wszystkich seniorów. Obejmują wyłącznie osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę. Bez ograniczeń dorabiać mogą: 

  • emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn),
  • osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych lub inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową,
  • osoby pobierające renty rodzinne, które przysługują po osobach uprawnionych do ww. świadczeń,
  • renciści pobierający rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.
Więcej o:
Copyright © Agora SA