Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Nie masz tych dokumentów? Możesz zapomnieć o świadczeniu

Emerytura dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem może pojawić się nieco wcześniej. Takie prawo dotyczy osób, które wykonywały konkretne zawody. Wyjaśniamy, kto może złożyż wniosek.

Na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można przeczytać, że osoby, które urodziły się między 1948 a 1969 rokiem mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę. Nie dotyczy to jednak każdego. Takim prawem zostały objęte tylko te grupy osób, które wykonywały konkretne zawody. O kim mowa? Nie zapomnij o ważnych dokumentach, jeśli będziesz składać wniosek. Bez nich możesz nie zobaczyć pieniędzy.

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Zainteresował Cię ten artykuł? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Te osoby mogą wcześniej przejść na emeryturę. Muszą spełnić jeden warunek

Na wcześniejszą emeryturę mogą przejść osoby, które urodziły się  po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 i wykonywały pracę w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Co to oznacza? Praca w szczególnych warunkach dotyczy zawodów, które są niebezpieczna dla zdrowia lub wymagają wysokiej sprawności psychofizycznej, by móc zapewnić bezpieczeństwo sobie i otoczeniu. Zalicza się do tego m.in. pracę pod ziemią, przy toksycznych substancjach lub w organizacji GOPR. Z kolei praca o szczególnym charakterze to m.in. zawód dziennikarza, nauczyciela czy żołnierza zawodowego. Pełną listę zawodów można znaleźć na stronie ZUS-u.

Jaki wniosek trzeba złożyć? Nie zapomnij o ważnych dokumentach

To, czy twój zawód jest pracą w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze określa pracodawca. To on musi dokonać odpowiedniego wpisu na świadectwie pracy. Ponadto, aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, należy złożyć wniosek w placówce ZUS oraz dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, okres zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia. Warto pamiętać, że ZUS bierze pod uwagę również:

  • osiągnięcie wieku emerytalnego (różny w zależności od płci i wykonywanej pracy),
  • posiadanie minimalnego stażu składkowego i nieskładkowego (25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet),
  • posiadanie wymaganego stażu pracy.

Pod uwagę będą brane tylko te osoby, które nie są członkami OFE lub zrzekną się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Więcej o:
Copyright © Agora SA