Rekordowe świadczenie pielęgnacyjne i dodatek pielęgnacyjny 2023. Dzięki zmianom zyskasz prawie 2500 zł

W tym roku wzrosły świadczenie pielęgnacyjne i dodatek pielęgnacyjny. Są to formy finansowego wsparcia przeznaczonego dla osób, które wymagają szczególnej opieki ze względu na swój stan zdrowia. Wyjaśniamy, czym się różnią oraz ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne 2023 i dodatek pielęgnacyjny 2023.

Świadczenie pielęgnacyjne i dodatek pielęgnacyjny to pomoc pieniężna, której wysokość jest regularnie aktualizowana. Choć obie formy dotyczą podobnych grup pacjentów, to są między nimi istotne różnice, które należy mieć na uwadze, starając się o przyznanie świadczenia.

Zobacz wideo Usiadłam na wózku i zobaczyłam Warszawę na nowo. Jest tylko dla młodych, zdrowych i silnych osób...

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Ile wynosi i komu przysługuje?

Jak podaje strona rządowa, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

  • matce albo ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
  • innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny.

Warunkiem koniecznym jest przy tym rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Co ważne, świadczenie przysługuje tylko wtedy, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  • nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest uzależniona od płacy minimalnej, w związku z czym co roku podlega waloryzacji. Od 1 stycznia 2023 świadczenie pielęgnacyjne wynosi zatem 2458 zł miesięcznie. Jest to wzrost o 339 zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Dodatek pielęgnacyjny 2023. Ile wynosi i kto może złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez ZUS. Zgodnie z oficjalnymi informacjami na stronie urzędu, przysługuje ono osobom, które:

  • są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub
  • ukończyły 75 lat.

W pierwszym przypadku wymagane jest przedstawienie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS, które potwierdzałoby niezdolność do pracy. Wówczas musimy również złożyć odpowiedni wniosek. W drugim przypadku jednak dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany z urzędu i wypłacany razem z rentą lub emeryturą, więc świadczeniobiorca nie musi podejmować żadnych dodatkowych kroków. Dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji i od 1 marca 2023 wynosi:

  • 294,39 zł;
  • 441,59 zł — dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji.

Może cię też zainteresować:

- 500 plus dla seniora, ale z wyjątkami. Nie każda osoba z orzeczeniem dostanie zastrzyk gotówki
- Jeśli przejdziesz na emeryturę później, świadczenie może być dwukrotnie wyższe. Jest jeden haczyk
- Pani Monika odziedziczyła mieszkanie po ojcu. Z długów mógł wyciągnąć ją spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Więcej o: