Urlop tacierzyński 2023. W życie weszły rewolucyjne zmiany. Ci ojcowie zyskają na tym najwięcej

Urlop tacierzyński 2023 to sporo nowości dla młodych ojców. Wiąże się to bezpośrednio ze zmianami, jakie wprowadził nowy Kodeks pracy, jeśli chodzi o urlop rodzicielski 2023. Wyjaśniamy, jak wygląda urlop rodzicielski dla ojca, a także czym jest urlop ojcowski i czym się różni od tacierzyńskiego.

Obecność obojga rodziców w pierwszych miesiącach życia dziecka jest ważna dla wszystkich członków rodziny. Dzięki nowelizacji Kodeksu pracy, która wprowadziła dyrektywę unijną work-life balance, pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym w tym okresie będzie znacznie łatwiejsze.

Zobacz wideo Jak się zachować w przypadku zachłyśnięcia u dziecka?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Urlop tacierzyński 2023: zmiany i urlop rodzicielski 2023. Ojcowie zyskają więcej czasu z dzieckiem

Urlop tacierzyński to prawo, z którego skorzystać mogą ojcowie po urodzeniu dziecka lub przysposobieniu dziecka na wychowanie. Urlop tacierzyński jest równy okresowi urlopu macierzyńskiego, którego nie wykorzystała matka. Należy jednocześnie zauważyć, że zgodnie z przepisami matka może zrzec się ze swojego prawa do urlopu nie wcześniej niż 14 tygodni po porodzie. Korzystne zmiany pod tym względem wprowadził jednak nowy Kodeks pracy.

Od 26 kwietnia 2023 wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 41 tygodni w przypadku urodzenia się jednego dziecka i 43 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Co więcej, każdy z rodziców ma wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego ze wspomnianego wymiaru, a okres ten nie może być przeniesiony na partnera. Oznacza to, że ojcowie mogą wnioskować o urlop zaraz po urodzeniu się dziecka, mimo tego, że matka w tym czasie wykorzystuje urlop macierzyński. Warto zaznaczyć przy tym, że pracujący ojciec ma prawo do urlopu, nawet jeśli matka dziecka w dniu porodu nie była zatrudniona i nie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu.

Urlop ojcowski a tacierzyński: najważniejsze różnice. Ważne zmiany w urlopie ojcowskim

O ile urlop tacierzyński może mieć różną długość, wymiar urlopu ojcowskiego jest ściśle określony i wynosi on maksymalnie 14 dni. Może on przy tym zostać podzielony na dwie części trwające nie krócej niż 7 dni. Inny jest także termin na skorzystanie z danej formy wolnego. Urlop tacierzyński należy wykorzystać w sposób ciągły od razu po zrezygnowaniu przez matkę z urlopu macierzyńskiego. Przy urlopie ojcowskim mamy większą dowolność w wyborze. Nie zapominajmy jednak, że musi to nastąpić, zanim dziecko ukończy 12. miesiąc życia lub przed upływem 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka.

Może cię też zainteresować:

- ZUS przypomina o ważnym wniosku. Jeśli nie chcesz stracić pieniędzy, musisz się pospieszyć
- Jeśli rozliczyłeś PIT w terminie, możesz spodziewać się listonosza. Urzędy Skarbowe rozsyłają komunikaty
- O tym musisz wiedzieć, jeśli pracujesz na umowę zlecenie. Brak niektórych składek zaważy na przyszłości

Więcej o:
Copyright © Agora SA