Świadczenie pielęgnacyjne i dodatek pielęgnacyjny 2023 będą rekordowe. Nie każdy musi składać wniosek

Świadczenie pielęgnacyjne i dodatek pielęgnacyjny to formy finansowej pomocy przyznawane osobom wymagającym szczególnej opieki. Zarówno świadczenie pielęgnacyjne 2023, jak i dodatek pielęgnacyjny 2023 są też wyższe w porównaniu do roku ubiegłego. Wyjaśniamy, komu przysługują i jak je dostać.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego jest regularnie dostosowywana do rosnących kosztów utrzymania, więc także i w tym roku nastąpiła ich podwyżka. Obie formy wsparcia finansowego dotyczą podobnych grup, ale różna jest ich kwota, a także sposób ubiegania się o świadczenie.

Zobacz wideo Usiadłam na wózku i zobaczyłam Warszawę na nowo. Jest tylko dla młodych, zdrowych i silnych osób...

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Komu przysługuje i ile wynosi?

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie rządowej, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi osoby z niepełnosprawnością, której niepełnosprawność powstała:

  • nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Dotyczy to dokładnie:

  • matki albo ojca dziecka,
  • opiekuna faktycznego dziecka,
  • osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
  • innych osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny.

Warunkiem koniecznym dla przyznania prawa do świadczenia jest rezygnacja tych osób z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne jest związane z płacą minimalną, której stawka wzrosła od 1 stycznia 2023. W związku z tym to od tego dnia obowiązuje też nowe świadczenie pielęgnacyjne, które obecnie wynosi 2458 zł miesięcznie. Jest to zatem o 339 zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Należy również zaznaczyć w tym miejscu, że choć najniższe wynagrodzenie wzrośnie w 2023 po raz drugi od lipca, nie będzie miało to wpływu na świadczenie pielęgnacyjne.

Dodatek pielęgnacyjny 2023 dotyczy dwóch grup. Jedna z nich świadczenie ma zagwarantowane

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS, które przysługuje w dwóch przypadkach. Mowa tu o osobach, które:

  • są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub
  • ukończyły 75 lat, niezależnie od ich stanu zdrowia.

W pierwszym przypadku do uzyskania pieniędzy konieczne jest złożenie wniosku wraz z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS, które potwierdzi niezdolność do pracy. W drugim przypadku świadczenie jest przyznawane z urzędu, więc seniorzy nie muszą podejmować żadnych dodatkowych kroków. Dodatkowa kwota zostanie po prostu dodana do renty lub emerytury. Jeśli zaś chodzi o wysokość dodatku pielęgnacyjnego, to od 1 marca 2023 wynosi on 294,39 zł lub 441,59 zł (w przypadku inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji).

Może cię też zainteresować:

- Takie ulgi zapewnia Ogólnopolska Karta Seniora. W tych miejscach możesz naprawdę poro zaoszczędzić
- Ci seniorzy stracą prawo do swoich świadczeń. Rewolucyjne zmiany wchodzą w życie od 1 czerwca
- Płaca minimalna w Polsce wyższa niż kiedykolwiek. Minister Maląg pokazała oficjalne plany na 2024

Więcej o:
Copyright © Agora SA