Odsetki ustawowe i odsetki od zaległości podatkowych 2023. Wiemy, jak je obliczyć w prosty sposób

Odsetki podatkowe i odsetki ustawowe 2023 mogą być źródłem problemów dla wielu osób. Z tego względu warto kontrolować je na bieżąco. Pomocny w tym może być kalkulator odsetek. Wyjaśniamy, jaka stawka odsetek obowiązuje obecnie i co powinny wiedzieć osoby z należnościami do zapłacenia.

Odsetki od należności mogą znacząco wpłynąć na ostateczne koszty, jakie poniesiemy w związku ze spłatą zadłużenia. Najlepiej by było takich sytuacji unikać całkowicie. Jeśli jednak już się w niej znaleźliśmy, warto ją na bieżąco kontrolować, gdyż pomoże nam to podejmować odpowiednie kroki.

Zobacz wideo Kogo dotyczy PIT-36 i jak go wypełnić?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Odsetki ustawowe a odsetki podatkowe. Kiedy należą się odsetki za opóźnienie?

Pierwszym rodzajem omawianych odsetek są odsetki ustawowe, które regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Dotyczą one zarówno umów gospodarczych (czyli na przykład między kontrahentami), jak i umów pomiędzy osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Wyróżniamy też ich dwa rodzaje. Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego w przypadku odsetek ustawowych kapitałowych, stawka od 7 września 2023 roku wynosi 9,50 proc., a maksymalna stawka 19 proc. Wierzyciel może żądać również spłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie, nawet jeśli nie poniósł w związku z tym żadnej szkody, a opóźnienie było następstwem okoliczności niezależnych od dłużnika. Tutaj ponownie należy odnieść się do art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego. Stawki obowiązują od 7 września 2023 roku, tym razem jednak wynoszą 11,50 proc. lub 23 proc., jeśli chodzi o stawkę maksymalną.

Odsetki podatkowe natomiast są naliczane przez organy skarbowe z tytułu nieuregulowania w terminie należności podatkowych, a kwestię tę reguluje Ordynacja podatkowa. Odsetki te wynoszą 8 proc. w ujęciu rocznym. Możliwe jest także obniżenie tej stawki, jeśli dokonamy korekty w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym minął termin złożenia naszej deklaracji. Wówczas stawka odsetek podatkowych będzie wynosić 50 proc. ich wartości.

Odsetki podatkowe kalkulator. Jak obliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie?

Wygodnym i prostym sposobem na obliczenie odsetek od niezapłaconych należności jest skorzystanie ze specjalnego kalkulatora odsetek online, na przykład na oficjalnej stronie rządowej, gdzie poznamy wysokość odsetek ustawowych. Wystarczy, że wybierzemy odpowiedni rodzaj odsetek, a następnie podamy kwotę naszego zobowiązania, a także datę rozpoczęcia naliczania odsetek oraz wyznaczony termin uregulowania należności. Należy przy tym pamiętać, że otrzymane wyniki są wartościami orientacyjnymi. Podobne narzędzia dla odsetek podatkowych powinniśmy bez problemu znaleźć w internecie.

Więcej o: