Ten urlop jest nienaruszalny. Jeśli go weźmiesz, pracodawca nie ma prawa wezwać cię do pracy

Poza urlopem wypoczynkowym pracownikowi przysługują też inne dni wolne od pracy. Zaliczamy do nich chociażby urlop macierzyński. Poza tym istnieje jednak rodzaj urlopu, z którego skorzystać może każdy w dowolnym momencie. Wyjaśniamy, co to za urlop, jak go uzyskać i jakie wiążą się z nim ograniczenia.

Urlop jest ważny dla każdego pracownika. Dzięki dniom wolnym od pracy możemy zregenerować siły, a także poświęcić się innym obowiązkom. Kodeks pracy gwarantuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę określoną liczbę takich dni, choć dodatkowo przewiduje też możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego. Czym jednak on się różni od innych form zwolnienia od pracy?

Zobacz wideo Magdalena Sobkowiak: Kobiety już na etapie rekrutacji do nowej pracy mają trudniej

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kodeks pracy 2023: urlopy i zwolnienia od pracy. Ile dni przysługuje pracownikowi?

Prawo do urlopu wypoczynkowego zapewnione przez Kodeks pracy dotyczy wszystkich osób, które są zatrudnione w Polsce na podstawie umowy o pracę. Jeśli nasz ogólny staż pracy jest krótszy niż 10 lat, wówczas mamy do wykorzystania 20 dni urlopu. Pula ta wzrasta do 26 dni, gdy nasz staż wyniesie co najmniej 10 lat. Warto zaznaczyć, że do wspomnianego stażu liczy się także edukacja. Przykładowo osoby, które ukończyły studia wyższe, do stażu pracy mają doliczane dodatkowe osiem lat.

Urlop wypoczynkowy musi być wykorzystany przez pracownika w danym roku kalendarzowym. Może on być podzielony na części, przy czym przynajmniej jedna z nich powinna trwać nie mniej niż 14 dni kalendarzowych. Co jednak zrobić, gdy naszą pulę już wykorzystaliśmy, a potrzebujemy wolnego dnia?

Wniosek o urlop bezpłatny: jak złożyć? Urlop wypoczynkowy a urlop bezpłatny

Poza urlopem wypoczynkowym pracownikowi przysługują również inne formy zwolnienia od pracy, takie jak np. urlop okolicznościowy. Niemniej ich długość jest też ograniczona i często trzeba spełnić określone warunki, by z nich skorzystać. Bardziej uniwersalnym rozwiązaniem może okazać się zatem urlop bezpłatny, czyli zawieszenie współpracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą na wskazany okres czasu. Przysługuje on zarówno osobom zatrudnionym na czas określony, jak i nieokreślony. Reguluje to art. 174 Kodeksu pracy. Co ważne, okres trwania urlopu bezpłatnego nie jest określony przepisami, więc jest to kwestia porozumienia się z pracodawcą.

Aby uzyskać urlop bezpłatny, należy złożyć odpowiedni wniosek, w którym wskażemy, w jakim terminie chcemy skorzystać z urlopu. Nie musimy przy tym podawać argumentacji. Sam pracownik może później w dowolnym momencie wnioskować też o skrócenie urlopu, ale pracodawca nie może wezwać nas wcześniej do pracy. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy urlop bezpłatny trwa dłużej niż trzy miesiące.

Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn

- czytamy w art. 174 § 3 Kodeksu pracy. Na koniec należy podkreślić, że za urlop bezpłatny nie otrzymujemy wynagrodzenia, jak sama nazwa wskazuje. W tym czasie nie podlegamy też ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Więcej o:
Copyright © Agora SA