Pożyczka społecznościowa lepsza od kredytu? Wiemy, kto i na jakich zasadach może z niej skorzystać

Pożyczka społecznościowa to sposób na uzyskanie dodatkowych środków finansowych. Na czym dokładnie polega? W tym przypadku chodzi o pieniądze pożyczone od osób prywatnych, za pośrednictwem specjalnych platform internetowych. Sprawdzamy, czy jest to bezpieczne rozwiązanie.

Pożyczki społecznościowe pozwalają na uniknięcie kredytu udzielanego przez bank. Są to umowy cywilno-prawne zwierane pomiędzy dwiema osobami fizycznymi. Choć w Polsce nie jest to popularne rozwiązanie, funkcjonuje kilka platform, które umożliwiają wstępną weryfikację i podpisywanie tego typu umów

Zobacz wideo Bezpieczny kredyt 2% "wymiata" mieszkania z rynku. Marże deweloperów najwyższe od dekady?

Na czym polega pożyczka społecznościowa? Zawierana jest umowa cywilno-prawna

Umowa cywilno-prawna oznacza, że w takowym procesie nie uczestniczą banki oraz instytucje pożyczkowe, do których Polacy mają w zwyczaju zwracać się z wnioskiem o przyznanie konkretnych środków

Pożyczki społecznościowe nie podlegają nadzorowi instytucji zewnętrznych i nie obowiązują ich przepisy Prawa bankowego ani też rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego

- czytamy w serwisie Bankier. W ramach wspomnianej umowy, jedna ze stron staje się pożyczkodawcą i zobowiązuje się do przekazania drugiej stronie określonej kwoty. Natomiast pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócenia jej w określonym terminie wraz z ustalonymi odsetkami, jeśli takowe zostaną zapisane. Jest to korzystne rozwiązanie dla obydwu stron, a w szczególności dla pożyczkodawców, którzy w przypadku umowy ustnej magą mieć większe problemy z odzyskaniem własnych pieniędzy. W polskim prawie taka pożyczka postrzegana jest podobnie do pożyczek rodzinnych.

Gdzie udzielane są pożyczki społecznościowe? Wystarczy konto na specjalnej platformie internetowej

Pożyczki społecznościowe zazwyczaj udzielane są na okres od roku do pięciu lat, a uzyskać je można za pomocą specjalnych platform internetowych, na przykład FellowFinance.pl i eMonero.pl. Warto jednak pamiętać, że takowe strony wyłącznie przeprowadzają wstępną weryfikację użytkowników oraz umożliwiają przeprowadzenie transakcji pomiędzy osobami fizycznymi. Aby móc zaciągnąć tego typu pożyczkę, należy wybrać platformę, stworzyć na niej konto, zweryfikować swoją tożsamość oraz wybrać inwestora. Gdy znajdziemy odpowiednią dla nas ofertę, zostaje jedynie podpisanie umowy. Pieniądze najczęściej przekazywane są za pomocą przelewu bankowego. Dodatkowo inwestor może pokusić się o wystawienie rekomendacji, co z pewnością będzie miało wpływ na przyszłe transakcje. Umowa dotycząca pożyczki społecznościowej powinna zawierać następujące informacje:

  • data i miejsce zawarcia umowy,
  • dane osobowe pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy,
  • wysokość pożyczonej kwoty,
  • termin i sposób spłaty długu,
  • sposób i termin przekazania pożyczonych środków,
  • wysokość oprocentowania i ewentualnych opłat dodatkowych,
  • zabezpieczenie pożyczki,
  • ewentualne kary za opóźnienia w spłacie,
  • dodatkowe ustalenia pomiędzy stronami,
  • podpisy obydwu stron.

Zanim jednak podpiszemy takowy dokument, warto dokładanie zapoznać się z zawartymi w nim informacjami, ponieważ pożyczki społecznościowe nie są ściśle uregulowane przez polskie ustawodawstwo

Więcej o:
Copyright © Agora SA