Ci pracownicy skorzystają z 4-letniego urlopu za 80 proc. pensji. Zaraz po nim przejdą na emeryturę

Pracownicy niektórych sektorów mają szansę skorzystać z trwającego cztery lata płatnego urlopu. Na tym jednak nie koniec. Po tym czasie od razu przejdą na emeryturę. Dotyczy to ponad 20 tys. osób w Polsce. Sprawdź, czy i ty należysz do tej grupy.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego poszczególne osoby zatrudnione w tych sektorach mają możliwość skorzystania z urlopów energetycznych i górniczych, a także jednorazowej odprawy pieniężnej. Przewidziane w ustawie instrumenty osłonowe mają dotyczyć około 23 tys. osób.

Zobacz wideo W swojej firmie wprowadziła dopłatę do urlopu - 1 tys. i 2 tys. zł. Jest jeden warunek

4-letni urlop dla górników i pracowników sektora elektroenergetycznego. Możliwa jest również jednorazowa odprawa 

Zgodnie z przepisami, odchodzący z pracy górnicy i pracownicy z sektora energii, którym do nabycia praw emerytalnych zostały maksymalnie cztery lata, będą mogli przejść na urlopy górnicze lub energetyczne i otrzymywać 80 proc. pensji. Osoby, które posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy w danym zakładzie i nie mają możliwości skorzystania z urlopów przedemerytalnych, mogą uzyskać jednorazową odprawę pieniężną w wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia. Wspomniane urlopy i jednorazowa dopłata obejmą pracowników: 

  • sektora elektroenergetycznego w okresie wyłączania jednostek wytwórczych,
  • branży górnictwa węgla brunatnego w okresie systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego. 

Jak podaje serwis Infor, przywileje socjalne dla górników i pracowników sektora energii będą miały miejsce wtedy, gdy ich zakład pracy podejmie decyzję o wygaszaniu działalności związanej z wydobyciem węgla lub przesyłaniem energii

Urlop górniczy i energetyczny 2024. Po czterech latach przejdą na emeryturę

Urlop górniczy w wymiarze do czterech lat przysługuje:

  • pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy górniczej, brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury górniczej,
  • pracownikowi wykonującemu prace górnicze lub prace w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej,
  • pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącym udział w procesie wydobywczym węgla brunatnego w ramach rodzajów prac określonych w załączniku nr 2 do ustawy, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż określona w pkt 1 i 2.

Urlop energetyczny w wymiarze do czterech przysługuje:

  • pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej,
  • pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącym udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż pomostowa.

Warto pamiętać, że urlop energetyczny oraz górniczy jest dobrowolny. Pracodawca udziela wspomnianych urlopów po ustaleniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych okresów uprawniających pracownika do emerytury i okresu tego urlopu niezbędnego do nabycia uprawnień emerytalnych. Serwis Prawo wyliczył, że z zawartych w ustawie instrumentów może skorzystać około 23 tys. osób, a dotyczą one 2,4 tys. różnych zawodów i stanowisk

Więcej o:
Copyright © Agora SA