Te roczniki mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Ale bez tego dokumentu nie masz co na nią liczyć

Kto może pójść na wcześniejszą emeryturę? Szczególną grupą, która ma szansę skorzystać z tego prawa, są osoby urodzone między 1948 a 1969 rokiem, przy czym trzeba spełnić określone wymagania. Dotyczy to przede wszystkim naszej pracy zawodowej. Wyjaśniamy, co dokładnie jest brane pod uwagę.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z wcześniejszej emerytury mogą skorzystać osoby urodzone w latach 1948-1969, które wykonywały określone zawody. Oczywiście część tych osiągnęła już wiek emerytalny i pobiera zwykłe świadczenie. Mimo to niektórzy seniorzy powinni zapoznać się z omawianymi przepisami bliżej, bo mogą sporo na tym zyskać.

Zobacz wideo System wyrzuca nas na umowy B2B i umowy śmieciowe

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Jakie zawody mogą przejść na wcześniejszą emeryturę?

Warunkiem koniecznym do otrzymania wcześniejszej emerytury przez osoby urodzone w przytoczonych latach jest wykonywanie pracy w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Jako takie zalicza się pracę wykonywaną pod ziemią, przy szkodliwych oparach lub w dużym natężeniu hałasu itd. Są to zatem m.in. pracownicy służby zdrowia czy górnicy. Pełny wykaz profesji znajdziemy na stronie rządowej. Ponadto wymaga się, aby osoby wnioskujące:

  • osiągnęły wymagany wiek emerytalny (różny w zależności od płci i wykonywanej pracy),
  • posiadały minimalny staż składkowy i nieskładkowy (odpowiednio 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn),
  • posiadały wymagany staż w pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach (ponownie może być różny w zależności od płci i wykonywanej pracy),
  • nie były członkami Otwartego Funduszu Emerytalnego lub zrzekły się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Aby nasz wniosek mógł być rozpatrzony pozytywnie, konieczne jest również dołączenie do niego odpowiednich dokumentów. O czym zatem musimy pamiętać?

Wcześniejsza emerytura dla mężczyzn i kobiet jest możliwa tylko na wniosek. O tym musisz pamiętać przy jego składaniu

Jeśli spełniamy opisane powyżej warunki, wniosek o wcześniejszą emeryturę będziemy mogli złożyć elektronicznie lub tradycyjnie w dowolnym urzędzie. Zrobić to należy najpóźniej dzień przed datą ukończenia 60 (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn). Na kompletne podanie składa się:

  • wniosek o emeryturę (EMP),
  • wniosek dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (ERP-6),
  • dokumenty, które potwierdzą okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, okresy składkowe i nieskładkowe, a także zawierają informację o wynagrodzeniu, jakie otrzymywaliśmy w okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia.

Ostatni element jest szczególnie istotny i jeśli nie dokumentowaliśmy tego odpowiednio przez nasze lata pracy, wniosek może niestety zostać odrzucony przez ZUS.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.