Intercyza kontra dziedziczenie. Oto co stanie się z twoim majątkiem po śmierci współmałżonka

Co dzieje się z majątkiem w przypadku śmierci jednego ze współmałżonków, którzy zawarli intercyzę? Rozdzielność majątkowa może być powodem pewnych komplikacji. Sprawdzamy, jak w takiej sytuacji wyglądają kwestie związane z dziedziczeniem spadku. Najważniejszy wciąż jest testament.

Podczas zawierania związku małżeńskiego na mocy prawa powstaje wspólność majątkowa, co oznacza, że zgromadzone przez lata oszczędności podlegają równemu podziałowi. Istnieje jednak możliwość, aby współmałżonkowie posiadali tak zwaną rozdzielność majątkową. Wymaga to zawarcia notarialnej umowy małżeńskiej, czyli tak zwanej intercyzy. A gdzie po śmierci jednego ze współmałżonków trafia jego majątek?

Zobacz wideo Na co gwiazdy wydały swoje pierwsze zarobione pieniądze? "Kasjerka nie nadążała!"

Rozdzielność majątkowa. Aby uchronić się przed długami, można sporządzić dokument z datą wsteczną

W serwisie INN Poland mecenas Katarzyna Bórawska z Kancelarii B-Legal przypomina, że w przypadku małżeństwa bez podziału majątkowego wyłącznie nieruchomości oraz inne cenne dobra należą do osoby, która nabyła je przed wejściem w związek formalny

Warto też pamiętać, że działki lub inne rzeczy nabyte wskutek dziedziczenia należą tylko do małżonka, który te aktywa odziedziczył i nie wchodzą do wspólnoty majątkowej. Wspólny majątek najczęściej jest dzielony na pół, choć sporadycznie pojawiają się sytuacje, które mogą ten udział zmienić np. na 70 proc. do 30 proc.

- tłumaczy ekspertka. W związku z tym, że polskie prawo automatycznie ustanawia wspólność majątkową między małżonkami, wiele osób decyduje się na zawarcie intercyzy. Taką umowę można podpisać zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania. Co więcej, istnieje również możliwość podpisania dokumentu z datą wsteczną

W razie wystąpienia problemów w związku, w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń typu np. narażenia rodziny na długi, należy, jak najszybciej zgłosić sprawę o rozdzielność majątkową z datą wsteczną. Możemy tego dokonać sądownie lub u notariusza, jednak konieczna jest wtedy obecność obydwojga małżonków

- dodaje Katarzyna Bórawska. Warto jednak pamiętać, że decyzja o podpisaniu intercyzy, może mieć wpływ na kwestie dziedziczenia majątku po śmierci jednego z małżonków

Co ze spadkiem, jeśli została podpisana intercyza? Tak rozdzielność majątkowa wpływa na dziedziczenie 

Zazwyczaj w przypadku śmierci jednego z małżonków pierwszeństwo w dziedziczeniu mają jego dzieci oraz współmałżonek. Jeśli nie została zawarta intercyza, majątek małżeństwa po śmierci jednego z nich jest dzielony na równe części

Pierwsza przypada na żyjącego małżonka, a druga podlega podziałowi wśród osób uprawnionych zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego. Dzieje się tak, gdy osoba zmarła nie pozostawiła testamentu. Jeśli przed śmiercią sporządziła taki dokument, to on określa zasady podziału majątku

- czytamy w serwisie. Jeśli małżonkowie zawarli rozdzielność majątkową, to wciąż w pierwszej kolejności rozpatrywany jest testament. Jeśli takowy dokument nie istnieje, wtedy dochodzi do dziedziczenia ustawowego. W przypadku podpisanej intercyzy do masy spadkowej wchodzi wyłącznie część należąca do zmarłego. Małżonek wraz z dziećmi spadkodawcy dziedziczą w pierwszej kolejności, w częściach równych. Natomiast część spadku, jaka przypadnie małżonkowi, nie może być mniejsza niż 25 proc. całości. W sytuacji, gdy zmarły małżonek nie miał dzieci, do spadku powoływani są również rodzice spadkodawcy, którym przypada udział w wysokości 25 proc. całości majątku. 

Więcej o:
Copyright © Agora SA