Wybory samorządowe 2024. Dziś mija ważny termin. Masz tylko kilka godzin, aby dopełnić formalności

Wybory samorządowe 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Część obywateli jest uprawnionych do skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, jednak, aby móc skorzystać z tego udogodnienia, należy przekazać zgłoszenie w tej sprawie. Jeśli chcesz skorzystać z darmowego dojazdu, musisz się spieszyć.

Wybory samorządowe w Polsce zaplanowano na niedzielę 7 kwietnia 2024 roku. Tego dnia obywatele udadzą się do urn między godziną 7:00 a 21:00, aby zagłosować na przedstawicieli różnych szczebli samorządu, czyli wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast, a także członków rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.

Zobacz wideo Polaku! W jakim mieście chciałbyś żyć?

Wybory samorządowe 2024. Komu przysługuje bezpłatny transport do lokalu wyborczego?

Części obywateli przysługuje bezpłatny transport do lokalu wyborczego. Mówi o tym Art. 37e. - [Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego] Kodeksu wyborczego.

§ 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu (...)

Wymienione w powyższym artykule osoby mają prawo skorzystać z darmowego transportu z:

"1)miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 § 1, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, o którym mowa w art. 32 § 1 - zwanego dalej 'transportem do lokalu';

3) lokalu wyborczego, o którym mowa w pkt 1 i 2, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej 'transportem powrotnym'."

Jednak, aby dostać się do lokalu wyborczego bezpłatnym transportem, trzeba się spieszyć.

Bezpłatny transport na głosowanie. Mamy czas tylko do końca dnia

Na złożenie zgłoszenia zostało zaledwie kilka godzin. Termin mija w dziś - 25 marca. Z kolei władze gmin mają opublikować informacje w sprawie organizacji transportu w dniu wyborów do czwartku 28 marca 2024 roku. Natomiast o godzinie przejazdu do lokalu wyborczego osoby korzystające z tego przywileju powinny dowiedzieć się na trzy dni przed głosowaniem, czyli w przypadku nadchodzących wyborów będzie to 4 kwietnia 2024 roku. 

Co w przypadku, gdy jednak okaże się, że nie potrzebujemy transportu? Czy możemy wówczas zrezygnować? 

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania

- czytamy na stronie Urzędu Gminy Medyka. Naszą rezygnację możemy złożyć pisemnie w formie elektronicznej oraz ustnie. 

Więcej o:
Copyright © Agora SA