Kuszące stawki za pracę w komisji wyborczej. Śpiesz się, na zgłoszenie kandydatury zostało mało czasu

Kiedy wybory do samorządu? Czas głosowania zbliża się wielkimi krokami. Jeśli chcesz stać się członkiem obwodowej komisji wyborczej, musisz się spieszyć. Na zgłoszenie kandydatury zostało niewiele czasu. Ile można zarobić, pracując przy wyborach? Stawki są zachęcające.

Już niebawem Polki i Polacy wybiorą się do urn, aby wziąć udział w wyborach samorządowych. Pierwszą turę zaplanowano na 7 kwietnia (godzina 7-21). Z kolei 21 kwietnia odbędzie się druga tura. A jak stać się członkiem obwodowej komisji wyborczej? Należy spełnić kilka warunków. 

Zobacz wideo Miłosz Motyka: Nie będziemy podpinać się pod PO w wyborach samorządowych

Wybory samorządowe 2024. Ile płacą za pracę w komisji?

Obwodowa komisja wyborcza ma do spełniania kilka ważnych zadań. Należą do nich przeprowadzenie głosowania, ustalenie jego wyników w obwodzie i podanie ich do wiadomości publicznej. Następnie wyniki głosowania muszą zostać przez nią przekazane do właściwej komisji wyborczej. Kluczowe jest także czuwanie, aby w dniu wyborów były przestrzegane prawa wyborcze w miejscu oraz czasie głosowania. 

Jak czytamy na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, za udział w pracach oraz szkoleniach obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przysługuje dieta.

Przewodniczący komisji otrzymają 900 zł, zastępcy przewodniczącego 800 zł, a członkowie komisji 700 złotych. W przypadku głosowania ponownego w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (tzw. II tury), członkom komisji przysługują zryczałtowane diety w połowie wskazanej wyżej wysokości

- napisano w komunikacie PKW. 

Wybory samorządowe 2024. Termin na składanie kandydatury minie już za kilka dni

Aby kandydować na członka obwodowej komisji wyborczej, należy posiadać obywatelstwo Polski i w dniu zgłoszenia mieć ukończony 18. rok życia. Ponadto nie można być pozbawionym praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunału Stanu. Członkiem komisji wyborczej nie może być także osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 

Uwaga! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa

- podkreśla Państwowa Komisja Wyborcza. To niejedyne ograniczenia. Ponadto kandydatem do komisji wyborczej nie może być:

  • kandydat w wyborach;
  • pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
  • pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
  • komisarz wyborczy;
  • urzędnik wyborczy;
  • mąż zaufania;
  • obserwator społeczny;
  • osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia (w sytuacji, gdy kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja, a także w przypadku wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli kandydat kandyduje na obszarze gminy, dla której właściwa jest dana komisja)
  • pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, należy skontaktować się komitetem wyborczym. "Możesz też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu, wtedy w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego Twoja kandydatura może zostać wykorzystana" - wyjaśnia PKW. Czas na złożenie kandydatury mamy tylko do 8 marca bieżącego roku, natomiast informację o powołaniu powinniśmy otrzymać do 18 marca. 

Więcej o:
Copyright © Agora SA