Podróże astralne - kontrowersyjny temat, który ciekawi. Czym są podróże astralne?

Podróże astralne związane są ze zjawiskiem eksterioryzacji, czyli wrażeniem postrzegania rzeczywistości spoza swojego ciała. Oczywiście chodzi o temat kontrowersyjny - nie ma na nie żadnych dowodów naukowych.

Przestrzeń astralna

Przestrzeń astralna to w ezoteryce jeden z podstawowych terminów. Jego treść sprowadza się do przekonania, że poza rzeczywistością fizyczną istnieje jeszcze inna, równoległa, o charakterze duchowym. Istnieje przekonanie, że poprzez odpowiednie praktyki można sięgnąć swojego ''innego świata''.

Podróż astralna, czyli co?

Podróż astralna ma być rodzajem mistycznego zjawiska, które polega na wyjściu z własnego ciała, pozostawaniu poza nim i przeniesieniu w inne miejsce. Chociaż pojęcie to zrobiło pewną karierę, to jednak naukowcy pozostają tu sceptyczni: według ustaleń naukowych podróże astralne mogą być najwyżej złudzeniami.

Zobacz wideo Oto zaskakujący test opisujący twoją osobowość i twoje relacje z bliskimi

Ciała astralne

Czym są ciała astralne? W spirytyzmie, paranaukach i ezoteryce określa się tak pole wyrażania uczuć i pragnień. Czasami podobne zdolności przypisuje się zwierzętom. Ciało astralne ma pośredniczyć między fizycznością a mentalnością. Wpływ na nie mają mieć afekty takie, jak gniew, miłość czy nienawiść, ale również np. myśli. W ezoteryce istnieje przekonanie, że ciało astralne jest czymś na kształt katolickiego czyśćca: człowiek pozostaje w nim w stanie spowodowanym przez wcześniejsze ziemskie uczynki i pragnienia. 

Sny astralne

Sny astralne również mają, przynajmniej według zwolenników i praktyków ezoteryki, dotyczyć zjawiska przebywania poza własnym ciałem. Chodzi o senne spotkania z bliskimi zmarłymi osobami, ale też duchami przewodnimi. Ich znaczenie ma być także praktyczne: takie spotkania powinny pomagać np. w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji.

Astralne podróże a religia

Jak ma się religia do astralnych podróży? Z punktu widzenia ''religii Księgi'', czyli wyznań chrześcijańskich, judaizmu czy islamu, takie praktyki są elementem magii. Stanowią więc pogwałcenie prawa bożego i nie są akceptowalne.

Podróże astralne - zagrożenia

Jakie są zagrożenia związane z podróżami astralnymi? Z perspektywy religii problemem jest tu otwieranie się człowieka na rzeczywistość, która jest nieznana i nie można nad nią zapanować. Zwłaszcza w katolicyzmie podkreśla się pewną demoniczność związaną z takimi praktykami. W ezoteryce podkreśla się, że można w trakcie podróży astralnych błądzić lub natrafić na istoty, które pragną obezwładnić człowieka.

Podróże astralne - jak to zrobić?

Jak zabrać się za podróże astralne? Jak to zrobić? Można się posłużyć różnymi technikami ćwiczeń, których zadaniem jest pomoc w otwarciu na rzeczywistość astralną. Chodzi choćby o techniki 4+1, wizualizacji czy transową.

Jak przejść do świata astralnego? Świadomy sen

Jak przejść do świata astralnego? Jedną ze stosowanych technik może być tzw. świadomy sen. Chodzi chociażby o regularne wybudzanie się podczas snu, ale z próbą zapamiętania tego, o czym się śniło. Ponownemu spoczynkowi powinna towarzyszyć intencja kontynuacji poprzedniego snu.

Zobacz też: Trzy znaki zodiaku, którym zapisana jest fortuna, sława i dobrobyt. Kto będzie obrzydliwie bogaty?

Więcej o:
Copyright © Agora SA