Nie wszystkie dzieci przystąpią do pierwszej komunii świętej. Należy spełnić określone warunki

Czy ksiądz może nie dopuścić dziecka do komunii? Choć do maja pozostaje jeszcze sporo czasu, to warto pamiętać, że uroczystość ta wiąże się też z przygotowaniami. Czasami zdarza się, że nie uda się ich ukończyć. Wyjaśniamy więc, o czym pamiętać i jakie są warunki dopuszczenia do pierwszej komunii.

Pierwsza komunia święta to ważna uroczystość w Kościele katolickim. Młodzi wierni po raz pierwszy przyjmują Jezusa Chrystusa pod postacią eucharystii. W Polsce komunie odbywają się zazwyczaj w kwietniu, maju oraz czerwcu, a przystępują do niej uczniowie klasy III szkoły podstawowej. Moment ten poprzedzają jednak przygotowania duchowe, które zostały jasno określone w prawie kanonicznym.

Zobacz wideo Co dostawaliśmy na komunię? Co stało się z pieniędzmi z komunii? Jakie teraz daje się prezenty? [SONDA]

Kiedy ksiądz ma prawo nie dopuścić dziecka do komunii? Należy spełnić trzy warunki

Jak podaje portal natemat.pl, aby możliwe było przystąpienie do pierwszej komunii świętej, trzeba spełnić trzy warunki. Pierwszym z nich jest przyjęcie chrztu, czyli pierwszego sakramentu. W przypadku, gdy dziecko nie było ochrzczone przed rozpoczęciem przygotowań do komunii, możliwe jest także włączenie chrztu w ten proces. Z prawa kanonicznego dowiadujemy się również, że:

Kan. 913: § 1. Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa.

Chodzi tu przede wszystkim o znajomość podstawowych modlitw, a także uczęszczanie na lekcje religii oraz katechezy parafialne. Ponadto wymagana jest spowiedź. Wyjątek stanowią tu dzieci, których życie jest zagrożone. Wówczas mogą one przyjąć eucharystię, "gdy potrafią odróżnić Ciało Chrystusa od zwykłego chleba i mogą z szacunkiem przyjąć Komunię świętą." Ostatnim warunkiem jest zaangażowanie rodziców dziecka.

Kan. 914: Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Do proboszcza należy również czuwać nad tym, by do Stołu Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu albo jego zdaniem nie są wystarczająco przygotowane

- dowiadujemy się z prawa kanonicznego. Jeśli rodzice lub pociecha nie spełniają omówionych warunków, ksiądz może odmówić dopuszczenia do komunii. 

Co dziecko musi umieć do pierwszej komunii? Ta wiedza jest niezbędna

Choć eucharystia to przeżycie głównie duchowe, to jednak przyswojenie pewnej wiedzy jest tu niezbędne. Chodzi w szczególności o modlitwy, które w końcu ściśle łączą się z duchowością. Od dziecka przystępującego do pierwszej komunii świętej oczekuje się znajomości Modlitwy Pańskiej, Pozdrowienia anielskiego, Składu apostolskiego, modlitwy do Anioła Stróża oraz przykazania miłości. Ponadto malec powinien znać 10 Przykazań Bożych i rozumieć ich znaczenie. Ponadto musi uznać 7 Sakramentów Świętych, modlitwę Chwała Ojcu, Akt Wiary, Akt Nadziei, Akt Miłości oraz Akt Żalu.

Więcej o:
Copyright © Agora SA