ZUS przypomina o ważnych zgłoszeniach. Jeśli o tym zapomnisz, informacje na twój temat staną się jawne

Aktualizacja danych jest bardzo istotna dla wielu instytucji, w tym także dla ZUS-u. Co więcej, nie jest to tylko kwestia formalności. Co nam grozi, jeśli nie zmienimy naszych danych w urzędzie na aktualne? Wyjaśniamy, jakie nieprzyjemności mogą nas spotkać i jak w prosty sposób tego uniknąć.

Przeprowadzka to wydarzenie życiowe, które zazwyczaj jest dość stresujące. Mamy wówczas dużo na głowie i łatwo jest zapomnieć o takich sprawach, jak zmiana adresu we wszystkich miejscach. Choć wydaje się to błahe, okazuje się, że takie niedopatrzenie może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Aktualizacja danych w ZUS-ie. Dlaczego jest to takie ważne?

Gdy ZUS wysyła do nas korespondencję, korzysta z ostatniego adresu, który udostępniliśmy urzędowi. Dotyczy to zarówno fizycznego adresu zamieszkania, jak i elektronicznego.

Zgodnie z przepisem art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny

- czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie ZUS-u. Oznacza to, że korespondencja wysłana na niezmieniony adres, do którego nie mamy już dostępu, będzie mimo wszystko uznana za doręczoną skutecznie. To z kolei oznacza, że adresata będą obowiązywać, np. wyznaczone w wysłanym piśmie terminy. Na tym jednak potencjalne niebezpieczeństwa się nie kończą.

Wysłanie korespondencji na nieaktualny adres może oznaczać, że dostęp do niej będą miały osoby nieupoważnione. Niesie to ze sobą ryzyko szkód materialnych i niematerialnych, w tym nawet kradzieży tożsamości, nadużycia i strat finansowych, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą świadczenia. Im szybciej więc dokonamy aktualizacji danych, tym bezpieczniejsze one będą. Warto podkreślić w tym miejscu, że dotyczy to również naszych przedstawicieli lub pełnomocników, którzy są upoważnieni do załatwiania spraw z ZUS-ie w naszym imieniu.

Jak zmienić dane adresowe w ZUS-ie? Wykorzystać możesz ZUS PUE i nie tylko

Zmiana danych adresowych lub innych danych osobowych w ZUS-ie jest bardzo prosta. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek, który pobierzemy z oficjalnej strony internetowej ZUS-u lub z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Następnie formalności możemy dopełnić na trzy sposoby:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce urzędu,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  • w formie dokumentu elektronicznego przez PUE (należy wybrać usługę "US-13 wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych").

Ostatnia opcja jest prawdopodobnie najwygodniejsza, gdyż nie wymaga od nas nawet wyjścia z domu. Co więcej, wniosek możemy wysłać o dowolnej porze dnia.

Więcej o:
Copyright © Agora SA