Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli: To oficjalne. Andrzej Duda podpisał nowelizację Karty Nauczyciela

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Andrzej Duda podpisał nowelizację Karty Nauczyciela wprowadzającą tzw. emerytury stażowe. Od teraz liczyć się będzie odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy. Na tym nie koniec. Regulacja powoduje także szereg istotnych zmian w kontekście pracy nauczycieli.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w środę 16 sierpnia 2023 r., że w dniu 14 sierpnia 2023 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Co zyskają nauczyciele? Ma ona m.in. dać prawo do świadczenia kompensacyjnego także nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. 

Zobacz wideo Rozmawiamy z najpopularniejszym nauczycielem w Polsce Marcinem Józefaciukiem o edukacji, pieniądzach i nowych wyzwaniach

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Nowelizacja Karty Nauczyciela. Prezydent Andrzej Duda zadecydował 

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne to odpowiednik emerytur pomostowych dla nauczycieli. Przysługuje nauczycielom pracującym w:

  • szkołach,
  • przedszkolach,
  • placówkach kształcenia ustawicznego,
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 
  • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
  • specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Zgodnie z ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych z 2009 r., nauczyciel, który pobiera "kompensówkę" i zatrudni się w szkole, przedszkolu lub ośrodku, nawet jeśli zajmowane stanowisko nie jest powiązane z pracą dydaktyczną, traci prawo do pobierania świadczenia. Natomiast w przypadku innej pracy niż w zawodzie, to prawo wciąż będzie mu przysługiwało. Ta sytuacja uległa zmianie w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Zgodnie z uchwaloną w grudniu 2022 r. nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, możliwie jest do 31 sierpnia 2023 r. zatrudnienie bez utraty świadczenia kompensacyjnego nauczyciela języka polskiego lub nauczyciela prowadzącego dodatkową naukę języka polskiego. Grudniowa nowelizacja pozwalała również na zatrudnienie do 31 sierpnia 2023 r. w szkole bez utraty świadczenia dla pozostałych nauczycieli, jeżeli w dniu nawiązania z nimi stosunku pracy do szkoły uczęszcza co najmniej jeden uczeń będący obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny, a przybył na terytorium Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Teraz możliwość zatrudnienia nauczyciela w szczególnych przypadkach została przedłużona do 31 sierpnia 2024 r.

Karta Nauczyciela 2023: Prezydent podpisał nowelizację. Dla kogo wcześniejsza emerytura? 

Andrzej Duda zapowiedział, że zmiany w ustawie dotyczącej Karty Nauczyciela, przywrócą nauczycielom prawo do wcześniejszej emerytury, które odebrano im w 2008 r.

Nauczyciel, który przepracował w zawodzie nauczyciela 20 lat, a w sumie ma 30 lat okresu składkowego i nieskładkowego, bo niezależnie od tego czy zaczął pracę przed 1 stycznia 1999 roku, czy po 1 stycznia 1999 roku będzie mógł przejść na wcześniejszą emeryturę

- przekazał prezydent. Według nowych zasad nauczyciele będą mogli przejść na emeryturę w wieku niższym niż określony przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w sytuacji, gdy: 

  • rozpoczęli przed dniem 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,
  • mają okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w okresie faktycznego wykonywania pracy na tych stanowiskach, z wyjątkiem nauczyciela szkoły za granicą, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
  • nie przysługuje im prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek
  • wysokość emerytury obliczonej nie jest niższa niż kwota najniższej emerytury. 
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.