Dzień wolny za 11 listopada: Dodatkowy urlop dla danej grupy pracowników. Pracodawca nie może odmówić

W tym roku Święto Niepodległości, czyli 11 listopada wypada w sobotę. Zgodnie z Kodeksem pracy firma, w której jesteśmy zatrudnieni, powinna oddać nam wolne w inny wyznaczony dzień. Sprawdź, czy należy ci się z tego tytułu urlop oraz jak wyglądają zasady, których pracodawca musi przestrzegać.

Zgodnie z Kodeksem Pracy za każde święto, które występuje w okresie rozliczeniowym, a przypada w inny dnień niż niedziela, należy nam się cały dzień wolny. W tym roku podobną sytuację mamy 11 listopada w Święto Niepodległości, które będzie odbywać się w najbliższą sobotę. Zobacz, czy dostaniesz dodatkowy urlop.

Zobacz wideo "Dzisiaj są ludzie, którzy byliby w stanie sprzedać niepodległość za judaszowe srebrniki". Zadymiony Marsz Niepodległości na moście Poniatowskiego

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Czy za 11 listopada 2023 należy się dzień wolny? Zobacz, czy możesz się o niego ubiegać

Święto Niepodległości wypada w tym roku w weekend, a dokładniej w sobotę 11 listopada. Niektórzy z nas mają możliwość ubiegać się o dodatkowy dzień wolny, a pracodawca musi go udzielić. W przeciwnym wypadku grozi mu grzywna lub wypłacenie pracownikowi dodatkowych pieniędzy. Zgodnie z artykułem 130 Kodeksu Pracy, jeśli święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę, firma bezwzględnie musi oddać zatrudnionemu jeden dzień urlopu w innym dniu. O momencie odbioru decyduje pracodawca, ale nie powinien robić tego później niż do końca listopada, jeśli w zakładzie stosowane są miesięczne okresy rozliczeniowe. Dłuższe rozliczenia, kwartalne, sprawiają, że wolne możemy dostać do końca grudnia tego roku. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by firma ustanowiła dniem wolnym od pracy 10 listopada, przed nadchodzącym świętem. Co jednak w przypadku, jeśli dany pracownik przebywa w trakcie udzielonego dnia na urlopie? Musi pamiętać o tej jednej, ważnej rzeczy.

11 listopada - wolne od pracy:  Jak wygląda oddawanie dnia wolnego? 

Dzień wolny w zamian za święto zgodnie z Kodeksem Pracy nie jest oficjalnie urlopem. W związku z tym tylko i wyłącznie pracodawca może go ustalić, a pracownicy muszą zaakceptować jego wybór. Nie ma możliwości indywidualnego odbierania wolnego dnia w dogodnym dla nas terminie. Wyjątek stanowią sytuacje, w których firma godzi się na to, żeby zatrudnione osoby same wybrały odpowiadający im moment. Umowa najlepiej jeśli zostanie zawarta na piśmie, żeby w razie ewentualnych niedopowiedzeń mieć dowód na zaistniałą sytuację. Problem może stwarzać moment, w którym pracownik przebywa na urlopie podczas dnia wyznaczonego przez pracodawcę jako wolny za święto. W takim przypadku dzień ten nie może się liczyć jako urlop, a co za tym idzie, po powrocie powinniśmy posiadać niewykorzystany dzień urlopu do użycia w innym terminie. Jeśli zatrudniający nie udzieli pracownikom dnia wolnego za Święto Niepodległości, dojdzie do przekroczenia ustalonej tygodniowej normy czasu pracy i będzie musiał wypłacić zatrudnionym dodatek do wynagrodzenia za nadgodziny. Takie zachowanie grozi jednak grzywną i nie powinno mieć miejsca.

Więcej o:
Copyright © Agora SA