Jeśli nie masz tego dokumentu, nie dostaniesz zniżki na prąd. Możesz się uratować, ale pozostało mało czasu

Przysługuje ci zwiększony limit energii na gospodarstwo domowe? Jeżeli nie złożysz specjalnego oświadczenia u swoich sprzedawców energii, stracisz pieniądze. Ten dokument uprawnia do skorzystania ze zniżki na prąd w 2023. Kiedy mija termin? Czasu jest coraz mniej.

PGE Obrót przypomina, że zgodnie z tzw. tarczą solidarnościową ceny za energię elektryczną mogą zostać na poziomie cen z ubiegłego roku. Dotyczy to gospodarstw domowych, które w wyznaczonym terminie złożą odpowiednie oświadczenie. O jaki dokument chodzi? Wyjaśniamy. 

Zobacz wideo System energetyczny nie jest gotowy na energię odnawialną?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zniżki na prąd dla gospodarstw domowych 2023. Te osoby za rachunki zapłacą mniej

Tarcza Solidarnościowa spowodowała, że 8 mln gospodarstw domowych będzie mogła opłacać rachunki za prąd na podstawie cen obowiązujących w roku 2022. Projekt uwzględnia stałą cenę za roczne zużycie energii na poziomie: 

  • 2000 kWh dla gospodarstw domowych,
  • 2600 kWh dla osób z niepełnosprawnościami;,
  • 3000 kWh dla rodzin wielodzietnych (z Kartą Dużej Rodziny) i gospodarstw rolnych. 

Ponadto w tym roku na rozwiązaniu skorzystają również placówki publiczne (przechodnie, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i uczelnie), samorządy, mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Jednocześnie maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 roku po przekroczeniu limitów wyniesie 693 zł/MWh (cena netto bez akcyzy), a dla pozostałych podmiotów  785 zł/MWh (cena netto bez akcyzy). Oznacza to ograniczenie podwyżki cen nawet o 70 proc. Na "zamrożeniu" cen skorzysta aż 97 proc. wszystkich mikro oraz kilkadziesiąt tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw.

Bez tego dokumentu nie uzyskasz zniżki na prąd. Tu złożysz specjalne oświadczenie 

Aby skorzystać z korzystniejszych cen za prąd, należy: 

  • mieć podpisaną umowę z zakładem energetycznym,
  • posiadać aktualną Kartę Dużej Rodziny w przypadku rodzin wielodzietnych lub potwierdzenie orzeczenia osoby z niepełnosprawnością,
  • złożyć do dostawcy energii oświadczenia o byciu odbiorcą uprawnionym.

Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy tych, którym przysługują zwiększone limity zużycia prądu. Termin składania dokumentów mija już 30 czerwca 2023. Ci, którzy nie dostarczą niezbędnych dokumentów, nie będą mieli możliwości skorzystania z ulgi na prąd. Oświadczenie o byciu odbiorcą uprawnionym należy złożyć osobiście w biurach obsługi klienta przedsiębiorstwa energetycznego lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego. Istnieje także możliwość wysłania go za pomocą tradycyjnej poczty oraz drogą elektroniczną z użyciem kwalifikowanego podpis elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (certyfikat z e-Dowodu). 

Więcej o: