Za wychowanie dzieci możesz zyskać dodatkowe pieniądze. Pojawia się jednak jedno "ALE"

Niektórzy seniorzy mogą ubiegać się o dodatek za wychowywanie dzieci. Aby otrzymać kolejne pieniądze, należy spełnić konkretne warunki. W tym przypadku nie każdy może liczyć na świadczenie w maksymalnej wysokości. Kogo dotyczy program Mama 4+? Tu nie chodzi tylko o kobiety.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zwane również programem "Mama 4+", to wsparcie finansowe przysługujące osobom, które niegdyś poświęciły się opiece nad dziećmi, rezygnując całkowicie lub częściowo z kariery zawodowej. Wyznaczony dodatek do emerytury ma być pewnego rodzaju rekompensatą wobec straty, jaką dane osoby poniosły z powodu przerwy w pracy zarobkowej. W jaki sposób należy ubiegać się o dodatkowe pieniądze? Jest kilka ograniczeń. 

Zobacz wideo Bezpieczny Kredyt 2% - dla kogo, ile można zyskać?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatkowe pieniądze do emerytury za wychowywanie dzieci. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest nie tylko dla matek

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające funkcjonuje od 1 marca 2019 roku i jest przeznaczone dla osób, które nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub porzuciły ją na rzecz wychowywania co najmniej czworga dzieci. Często z tego powodu nie przysługuje im świadczenie emerytalne lub jest ono znacznie niższe niż minimalna emerytura w danym roku. Program Mama 4+ dedykowany jest: 

  • matkom, które ukończyły 60 lat, urodziły i wychowały lub tylko wychowały przynajmniej czwórkę dzieci,
  • ojcom, którzy ukończyli 65 lat i wychowywali przynajmniej czwórkę dzieci, ponieważ matka zmarła, porzuciła je lub przestała je wychowywać przez długi czas. 

Warunek wychowania dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, przysposobionych lub dzieci wziętych pod piekę w ramach pełnienia funkcji opiekuna zastępczego, Aby ubiegać się o pieniądze, należy spełnić także szereg innych warunków. Otóż trzeba mieszkać na terenie Polski od co najmniej 10 lat, posiadać polskie obywatelstwo, obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z prawem do stałego pobytu w Polsce. W przypadku cudzoziemców pobyt w Polsce musi być zalegalizowany

Ile wynosi rodzicielskie świadczenie wychowawcze? Niektórzy dostaną ponad 1500 złotych 

Tutaj nie ma stałej kwoty dodatku, a jego maksymalna wysokość jest równa najniższej emerytury obowiązującej w danym roku. W związku z tym, że świadczenie jest co roku waloryzowane, od 1 marca 2023 wynosi 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto. Jeżeli dany rodzic otrzymuje świadczenie, które jest niższe od minimalnej kwoty emerytury, to zostanie ono uzupełnione o konkretną różnicę. Pieniądze nie są jednak przyznawane automatycznie. W tym celu należy złożyć wniosek oraz dokumenty potwierdzające prawo do pobierania dodatku. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUS. Ojcowie ubiegający się o pieniądze, muszą pamiętać także o dokumencie potwierdzającym śmierć matki lub brak zainteresowania dziećmi z jej strony. 

Więcej o:
Copyright © Agora SA