Kto nie dostanie 14. emerytury w 2023 roku? Sprawdź, kiedy pieniądze zostaną wypłacone

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatkowym świadczeniu pieniężnym, wiele osób zastanawia się, kto nie dostanie 14. emerytury. Sprawdzamy, co mówią przepisy.

Dla kogo 14. emerytura?

Ustawa określa, dla kogo 14. emerytura została przewidziana. W podpisanej 9 lipca 2023 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawie, opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dniu 24 lipca 2023 roku, zostały określone warunki naliczania i wypłacania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, nazywanego potocznie ''czternastką''. Świadczenie to po raz pierwszy wprowadzono w 2021 roku i miało charakter jednorazowy. Z uwagi na wysoką inflację w 2022 roku rządzący zadecydowali o ponownym wypłaceniu 14. emerytury, natomiast w bieżącym roku wprowadzona została ustawa, na mocy której dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów będzie naliczane i wypłacane co roku. Nie będzie konieczne składanie żadnego wniosku, czternastka ma być naliczana i wypłacana ''z automatu'' wszystkim uprawnionym.

Kto otrzyma 14. emeryturę pomniejszoną, a kto nie otrzyma jej wcale?

Kto otrzyma 14. emeryturę w niższej wysokości? Będą to osoby pobierające świadczenie emerytalno-rentowe w wysokości pomiędzy 2900 a 4438,44 zł brutto. W ich przypadku kwota świadczenia zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, przy czym minimalna wysokość 14. emerytury to 50 zł brutto. Dodatkowego świadczenia pieniężnego nie otrzymają natomiast:

 • osoby, którym zawieszono wypłatę świadczenia z uwagi na przekroczenie limitu zarobków (chodzi tu o aktywne zawodowo osoby pobierające wcześniejszą emeryturę),
 • osoby pobierające świadczenie emerytalno-rentowe wyższe niż 4438,44 zł brutto,
 • osoby, które uzyskają status emeryta lub rencisty po ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego,
 • sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku, gdyż formalnie nie mają statusu emeryta.

Czternasta emerytura: dla kogo przewidziano dodatkowe świadczenie?

Komu przysługuje czternasta emerytura? Dla kogo przewidziano dodatkowe świadczenie? Ustawodawca określa, że tzw. czternastkę otrzymają osoby, które są uprawnione do otrzymywania takich świadczeń, jak:

 • emerytura w systemie powszechnym (w tym pomostowa, okresowa kapitałowa, częściowa),
 • emerytura w wysokości niższej, niż najniższa emerytura,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • renta socjalna,
 • renta rodzinna,
 • świadczenie lub zasiłek przedemerytalny,
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające,
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • renta inwalidów wojennych i wojskowych.

14. emerytura przysługuje więc osobom pobierającym emeryturę lub rentę w systemie powszechnym, rolnikom pobierającym świadczenia emerytalne lub rentowe z KRUS, emerytom i rencistom służb mundurowych i wojskowych oraz osobom pobierającym świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Zobacz wideo Ludzie nadal unikają PPK? "Chcemy pokazać Polakom, że to są ich prywatne oszczędności"

Kiedy 14. emerytura i dla kogo?

Zwłaszcza seniorzy z niskimi świadczeniami zastanawiają się, kiedy 14. emerytura i dla kogo zostanie wypłacona. Wypłata świadczenia w większości przypadków będzie miała miejsce we wrześniu, wraz z regularną emeryturą lub rentą pobieraną przez seniora. Osoby otrzymujące świadczenie kwartalne, np. z KRUS, 14. emeryturę otrzymają dopiero w październiku 2023 roku. Aby otrzymać 14. emeryturę w pełnej wysokości nie trzeba składać żadnego wniosku, należy jednak spełnić dwa warunki:

 • być czynnym emerytem lub rencistą, czyli mieć prawo do świadczenia wymienionego w ustawie na dzień weryfikacji, czyli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego,
 • nie przekroczyć ustalonego w danym roku progu dochodowego (w roku 2023 jest to 2900 zł brutto).

Komu przysługuje 14. emerytura w pełnej wysokości?

Komu przysługuje 14. emerytura w pełnej wysokości i ile świadczenie to wyniesie? Seniorzy, którzy spełniają określone ustawą warunki, a więc mają prawo do pobierania świadczenia z systemu emerytalno-rentowego, a świadczenie to nie przekracza 2900 zł brutto, otrzymają dodatkowe świadczenie pieniężne w maksymalnej wysokości. Wysokość maksymalna 14. emerytury jest równa kwocie minimalnej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2023 roku jest to kwota 1588,44 zł brutto. Od 14. emerytury pobrany zostanie podatek dochodowy od osób fizycznych (12 proc.) i składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.). Oznacza to, że na konto seniora wpłynie maksymalnie 1445,48 zł. Warto wiedzieć, że 14. emerytura jest wolna od potrąceń, takich jak np. zajęcia komornicze. Nie wlicza się także do dochodu w przypadku ubiegania się o świadczenia z programu ''Rodzina 500 plus'', pomoc socjalną, dodatek mieszkaniowy itp.

Zobacz też: Wiemy, jak obliczyć emeryturę. Te zasady powiedzą ci, czy możesz liczyć na jej średnią wysokość

Więcej o:
Copyright © Agora SA