Właściciel mieszkania nie chce ci oddać kaucji? Możesz go przechytrzyć. Wystarczy jedno żądanie

Coraz więcej osób korzysta z opcji wynajmu mieszkań. Podpisanie umowy zazwyczaj wiąże się z wpłaceniem kaucji, która jest zabezpieczeniem dla właściciela nieruchomości. Niestety, podczas wyprowadzki często staje się obiektem sporu pomiędzy stronami. Jest sposób, aby uniknąć problemów i odzyskać własne pieniądze.

Kaucję zazwyczaj wpłaca się w momencie podpisania umowy, w której zapisane jest, że właściciel ma 30 dni na wypłatę pieniędzy najemcy po jej rozwiązaniu. W rzeczywistości odzyskanie kaucji może stać się niezwykle problematyczne. Wynajmujący potrafią zostawiać sobie część pieniędzy lub nawet całą kwotę ze względu na uszkodzenia, które na przykład wynikają ze standardowego użytkowania nieruchomości. W jaki sposób należy podejść do tzw. zabezpieczenia dla właściciela mieszkania? Wystarczy jedna rzecz. 

Zobacz wideo Zapytaliśmy Polaków o ceny wynajmu i kupna mieszkań

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Mieszkania na wynajem 2023. Kaucja nie obejmuje wszystkich zniszczeń 

Standardowa kaucja zazwyczaj wynosi dwukrotność albo trzykrotność wysokości czynszu, lecz w świetle przepisów może być nawet dwunastokrotnością takowych kosztów. Jest to zabezpieczenie pieniężne dla właściciela nieruchomości, które ostatecznie może zapewnić mu pokrycie ewentualnych zobowiązań finansowych wynajmującego. Oznacza to, że kaucja pobierana przy podpisywaniu umowy zabezpiecza roszczenie, które mogłoby pokryć zaległość finansową na przykład z tytułu zalegania z czynszem lub zniszczeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania nieruchomości. Według art. 675 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego najemca ma obowiązek zwrócić wynajmowane mieszkanie w stanie niepogorszonym. Jednak nie podlega pod to normalne użytkowanie, wynikające z codziennego funkcjonowania. Wobec tego kaucja nie powinna być zatrzymywana w przypadku m.in.: 

  • niewielkich zarysowań podłogi, 
  • pojedynczych plam na ścianach, 
  • zżółkniętych fug lub glazury w łazience. 

Co wtedy, gdy właściciel mieszkania uzna, że zniszczenia są zbyt duże i pokryje koszty naprawy z wpłaconej wcześniej kaucji? Tutaj sprawa nie powinna się zakończyć. 

Właściciel pobrał cześć kaucji za mieszkanie. Co zrobić, jeśli wynajmujący nie chce zwrócić pieniędzy?

O tym jak zabezpieczyć się przed nieuczciwą działalnością wynajmujących pisaliśmy w poprzednim artykule. Jednak są sytuacje, w których rzeczywiście naprawa zniszczeń powinna być pokryta z kaucji. W takim przypadku warto poprosić właściciela nieruchomości, aby przedstawił nam rachunki. Dzięki temu będziemy mieli pewność, jakie koszty zostały poniesione z tego tytułu i możemy mieć pewność, że rozliczenie jest prawidłowe. Jeśli natomiast uznamy, że kaucja nie powinna zostać zatrzymana, istnieje możliwość zażądania zwrotu pieniędzy poprzez wysłanie odpowiedniego pisma. Żądanie powinno mieć formę pisemną i zawierać informacje o: 

  • kwocie kaucji i terminie płatności (10 dni),
  • numerze rachunku bankowego najemcy.

Jeśli to nie przyniesie efektów, najemca może złożyć do sądu wniosek o zapłatę (zwrot kaucji).

Więcej o: