Renta socjalna 2024. Komu przysługuje i ile wynosi? Do Sejmu trafił ważny projekt, a prace trwają

Podwyżka renty socjalnej do minimalnego wynagrodzenia to temat, który obecnie śledzi wiele osób, którym wypłacana jest renta z tytułu niezdolności do pracy. Kiedy może nastąpić wzrost świadczenia? Przypominamy, co to jest renta socjalna i komu przysługuje, a także zdradzamy, jakie plany ma rząd w tym zakresie.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zmiany ustawy o rencie socjalnej odbyło się w Sejmie 25 stycznia 2024 roku. Zakłada on znaczne podwyżki dla osób, którym przysługuje to świadczenie, co miałoby duży wpływ na sytuację finansową ich i ich rodzin. Kiedy zatem nowe przepisy mogą wejść w życie? Rząd przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie bardzo jasno.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Renta socjalna: dla kogo jest to świadczenie? Renta z tytułu niezdolności do pracy ma kilka warunków

Jak dowiadujemy się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, renta socjalna to świadczenie przysługujące osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18. roku życia;
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, o ile nastąpiło to przed ukończeniem 25. roku życia;
  • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Co ważne, jako osobę pełnoletnią w tym przypadku rozumie się także kobietę po ukończeniu 16. roku życia, która wstąpiła w związek małżeński. Niezdolność do pracy ustala lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS, przy czym możemy mieć do czynienia z niezdolnością trwałą lub okresową. Renta socjalna nie zostanie przyznana osobie, która ma ustalone prawo między innymi do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych.

Renta socjalna 2024: waloryzacja zrówna ją z płacą minimalną? Podwyżka renty socjalnej do minimalnego wynagrodzenia

Obecnie renta socjalna wynosi 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto. Jest zatem równa najniższej emeryturze. Wspomniany na wstępie projekt zakłada natomiast wyrównanie świadczenia do płacy minimalnej obowiązującej w danym roku. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2024 roku najniższa krajowa wynosi 4242 złote brutto, a od 1 lipca kwota ta wzrośnie do 4300 złotych brutto. Czy jednak oznacza to, że renta socjalna mogłaby być wyższa już w tym roku? Oficjalne daty nie są jeszcze znane, ale nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 14 dni od dnia publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Warto podkreślić też, że rząd zadeklarował traktowanie prac nad projektem jako priorytetu.

Dzięki Wam, drodzy opiekunowie, drodzy rodzice niepełnosprawnych, Polska jest trochę lepsza. Dzięki Wam, to co dzieje się w Polsce, jest piękniejsze. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję. I obiecuję - tak, jak staliśmy przy Was, wtedy kiedy władza od Was się obracała plecami, tak będziemy ciężko i pilnie pracować nad tym, żeby ta ustawa, na którą czekaliście, jak najszybciej stała się faktem

- powiedział premier Donald Tusk, cytowany w rządowym komunikacie.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.