Bez tych dokumentów lepiej nie składaj wniosku o emeryturę. ZUS przyzna ci niższe świadczenie

Co jest potrzebne do złożenia wniosku o emeryturę? Podstawa jest oczywiście osiągnięcie określonego wieku, ale to nie wszystko. Ważne będą także odpowiednie dokumenty, które pozwolą prawidłowo wyliczyć wysokość przysługującego nam świadczenia. Jeśli ich nie mamy, czekają nas spore utrudnienia.

Przejście na emeryturę jest momentem, na który wyczekuje wiele osób. To czas zasłużonego wypoczynku. Czasami jednak okazuje się, że pomimo osiągnięcia wymaganego wieku emerytalnego i długiego stażu pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczy nam niezwykle niskie świadczenie. Winny temu może być właśnie brak dokumentów, choć nie dotyczy to wszystkich ubezpieczonych.

Zobacz wideo Jacek Męcina: Czeka nas zalew biedaemerytur, jeśli wprowadzimy emerytury stażowe

Emerytura - dokumenty: Co jest potrzebne do przejścia na emeryturę? Spełnienie tych warunków to podstawa

Według polskiego systemu emerytalnego przejście na emeryturę jest możliwe po osiągnięciu wieku emerytalnego i po przepracowaniu określonej liczby lat. W przypadku kobiet mowa tu o ukończeniu 60. roku życia i 20 latach stażu pracy, a w przypadku mężczyzn 65. roku życia i 25 latach stażu pracy. Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie ZUS dokładna wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego, a także zwaloryzowanego kapitału początkowego, środków zapisanych na subkoncie i średniego dalszego trwania życia. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy przyjrzymy się zasadom związanym ze wspomnianymi indywidualnymi kontami.

Indywidualne konta w ZUS-ie są prowadzone dla każdego ubezpieczonego od 1999 roku. Zapisywane są na nim wszystkie informacje dotyczące opłacanych składek, co jest kluczowe dla ustalenia kapitału początkowego. Niestety przed wspomnianą datą ZUS nie miał obowiązku ich prowadzenia, więc osoby pracujące przed 1999 rokiem czasami będą musiały uzupełnić wniosek odpowiednimi dokumentami. Jakimi dokładnie?

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o emeryturę? Będą one istotne dla wyliczenia wysokości świadczenia

Jak podaje portal Interia, staż ubezpieczeniowy przed 1999 rokiem najlepiej potwierdzić świadectwami pracy lub zaświadczeniami pracodawców. Jeżeli natomiast ich nie posiadamy, posłużyć nam mogą także:

  • legitymacje ubezpieczeniowe umowy o pracę, o ile jest w nich wpis o okresach zatrudnienia;
  • opinie o pracy;
  • wpisy w "książeczkowym" dowodzie osobistym;
  • legitymacje służbowe lub związków zawodowych;
  • pisma od pracodawcy (np. o powołaniu, mianowaniu, zmianie angażu, przyznaniu nagrody);
  • uwierzytelnione kopie dokumentów lub ich odpisy wydane przez archiwum bądź jednostkę przechowującą dokumentację zlikwidowanych zakładów pracy.

W wyjątkowych sytuacjach możemy dostarczyć również zeznania świadków, przy czym najlepiej, aby byli nimi byli współpracownicy. Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub z opieki społecznej udokumentujemy zaświadczeniem z urzędu pracy albo z konkretnego ośrodka. W przypadku kobiet korzystających z urlopu macierzyńskiego wystarczający będzie odpis aktów urodzenia dzieci. Z kolei osoby, które ukończyły studia przed 1999 rokiem, powinny przedstawić odpowiednie zaświadczenie z uczelni.

Więcej o:
Copyright © Agora SA