Jeśli nie wykorzystałeś urlopu, możesz zrobić kilka tysięcy złotych. Pracodawca nie może odmówić

Komu przysługuje ekwiwalent za urlop 2023? Choć w wielu przypadkach pracodawcy pilnują, aby osoby zatrudnione wykorzystały przysługujące im dni wolne od pracy, to zdarza się, że niektórzy nie są w stanie tego zrobić. W takim przypadku pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop, który może być całkiem spory.

Jak wygląda współczynnik ekwiwalentu 2023? Na jego podstawie oblicza się ekwiwalent pieniężny należny za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Dzięki temu można określić, ile pieniędzy przysługuje danemu pracownikowi, który nie wykorzystał wszystkich dni wolnych od pracy. Niektórzy mogą liczyć nawet kilka tysięcy złotych. 

Zobacz wideo Czy Polska potrzebuje takich rozwiązań, jak urlop menstruacyjny i czy miesiączka ciągle jest tematem tabu? [SONDA]

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W tych sytuacjach pracodawca ma obowiązek wypłacić pieniądze

Liczba dni wolnych od pracy w ramach urlopu wypoczynkowego, przysługującemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, jest zależna od stażu pracy. Według Kodeksu pracy 2023 wygląda to w następujący sposób: 

  • 20 dni urlopu na rok kalendarzowy, jeśli staż pracy jest krótszy niż 10 lat, 
  • 26 dni urlopu na rok kalendarzowy, jeśli staż pracy jest dłuższy niż 10 lat. 

Co więcej, zgodnie z Kodeksem pracy jest to świadczenie, którego nie można się zrzec i większość pracowników wykorzystuje go w całości. Są jednak sytuacje, w których wykorzystanie wszystkich dni wolnych staje się niemożliwe na przykład wtedy, gdy stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odpowiedni ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jego kwotę można obliczyć z pomocą internetowego kalkulatora

Współczynnik ekwiwalentu za urlop. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop 2023?

Pracodawca ma obowiązek wypłacić go osobie, która żegna się z danym miejscem pracy, bez względu na sposób oraz przyczynę rozwiązania stosunku pracy. Kwotę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oblicza się na podstawie tzw. współczynnika ekwiwalentu, który odnosi się bezpośrednio do kalendarza, a dokładnie średniej liczby dni pracujących w miesiącu w danym roku. W 2023 roku współczynnik dla pełnego etatu wynosi 20,83, natomiast przy niepełnym wymiarze pracy jest odpowiednio pomniejszony. Dla 3/4 etatu wynosi 15,62, dla połowy etatu 10,42, natomiast dla 1/4 etatu 5,21. Aby obliczyć przysługującą kwotę za niewykorzystany urlop, pracownik musi podzielić swoje wynagrodzenie przez współczynnik ekwiwalentu, a na koniec przez określoną liczbę dni. Zgodnie z obliczeniami serwisu Radio Eska, osoba zatrudniona, która zarabia 6883,96 złotych, pracuje na pełny etat i ma 10 dni niewykorzystanego urlopu otrzyma ekwiwalent w wysokości 3304,80 złotych. W tej sytuacji obliczenia powinny wyglądać w następujący sposób: (6883,96 : 20,83) : 8 = 41,31 oraz 41,31*8*10= 3304,80. Jeżeli na jej koncie widnieje 20 niewykorzystanych dni wolnych, dostanie dwa razy więcej, czyli prawie 7 tys. złotych

Więcej o:
Copyright © Agora SA