Ta grupa może liczyć na dodatkowe 300 zł pensji. Dla zastrzyku gotówki wystarczy spełnić ten warunek

W sierpniu Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiedziało podwyżkę dodatku za wychowawstwo. Dzięki temu nauczyciele mogą otrzymać dodatkowe 300 złotych, a za chwilę nawet i 600 złotych. Komu należy się ten zastrzyk gotówki? Niestety, nie wszyscy mają na niego szansę.

Jakiś czas temu Przemysław Czarnek zapowiedział podwyżkę dodatku dla nauczycieli za wychowawstwo o prawie 100 proc. - z 300 złotych na 600 złotych brutto. Planowana zmiana nie obejmie jednak wszystkich. W tym przypadku chodzi o dodatek funkcyjny, który jest jednym ze składników wynagrodzenia i wynika ze sprawowania określonej funkcji. 

Zobacz wideo Dlaczego młodzi ludzie nie chcą być nauczycielami? "Zarobki. Dostają mniej niż najniższa krajowa"

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatek za wychowawstwo 2023. Kto otrzyma dodatkowe 600 złotych? 

Zgodnie z § 5 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono funkcję

  • wychowawcy klasy, 
  • doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta, 
  • opiekuna stażu/mentora, 
  • nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym. 

W związku z tym, że stanowisko wychowawcy klasy łączy się z dodatkowymi obowiązkami, tacy nauczyciele otrzymują większe wynagrodzenie. Na ten moment, zgodnie z Kartą Nauczyciela, mogą liczyć na dodatkowe 300 złotych pensji w ramach dodatku za wychowawstwo. W powietrzu wiszą jednak zmiany, ponieważ podczas sierpniowego spotkania Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka z dyrektorami szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego doszło do przedstawienia pewnej propozycji. W planach pojawiło się zwiększenie dodatku za wychowawstwo do 600 złotych

Chcemy jeszcze jesienią tego roku zmienić przepisy prawa tak, aby stawka za wychowawstwo wzrosła też o blisko 100 proc. 

- zapewniał Czarnek. 

Dodatek za wychowawstwo nie dla wszystkich. Tej grupy nie obejmą zapowiadane podwyżki 

Zapowiadana podwyżka dodatku obejmie jedynie nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Co w przypadku nauczycieli przedszkolnych? Tutaj wysokość dodatku funkcyjnego określana jest przez organy prowadzące, które są jednostkami samorządu terytorialnego. Karta Nauczycieli określa jedynie minimalną kwotę przysługującego im dodatku, a decyzję o jego wysokości podejmuje dana gmina. Warto również wiedzieć, że wspomniany dodatek nie odnosi się do wychowawców świetlicy. Jest to wyłącznie nazwa jednego ze stanowisk nauczycielskich, jednak nie jest ono tożsame z pełnieniem funkcji wychowawcy - a to właśnie z tego tytułu nauczycielom przyznawany jest tzw. dodatek funkcyjny. 

Więcej o: